sponsors

Pidpa is een integraal waterbedrijf dat al sinds 1913 drinkwater levert en water ziet als een duurzaam kringloopgoed.

Via HidroPLUS ondersteunt Pidpa  projecten om in Derdewereldlanden een beter integraal waterbeheer op te zetten door water op te vangen voor veeteelt, landbouwgronden te irrigeren…  Ook projecten voor het verbeteren van sanitaire voorzieningen (riolering,

toilet, …) kunnen rekenen op steun.

Om haar projecten in Congo D.R. te financieren, is Zaba Kina vzw afhankelijk van

de steun die particulieren, bedrijven, verenigingen, overheden en niet-gouvernementele

organisaties  geven. Voor ons - en voor de honderden kinderen in Boma - is iedere gift

even belangrijk en wordt elke vorm van hulp even sterk gewaardeerd.


MET EEN KLIK OP HET LOGO VAN DEZE   PARTNERS ZEG JE NET ALS WIJ DANKJEWEL VOOR HUN STEUN !

4de Pijler is een steunpunt voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden. Het steunpunt biedt ondersteuning aan iedereen in Vlaanderen die met een eigen ontwikkelingsproject bezig is. Advies en verstrekken van informatie staan daarbij voorop. Het steunpunt heeft ook een vormingsaanbod en organiseert ontmoetingsmomenten om

de uitwisseling en de dialoog tussen

4de Pijlerinitiatieven te bevorderen.

De Provincie Antwerpen realiseert structurele en duurzame investeringen

in het Zuiden die gericht zijn op eerlijke handel, mensenrechten en sociale economie. De Provincie zet ook in

op draagvlakverbreding in het Noorden via mondiale vorming, evenementen

en educatieprojecten.

Internationale Solidariteit staat

immers voor mondiale verbondenheid.

Derdewereldorganisaties - zowel plaatselijke als nationale  - die actief zijn in Mol, kunnen rekenen op steun van de gemeente om hun projecten en programma’s in derdewereldlanden uit te voeren. De vereniging moet wel lid zijn van de Derdewereldraad en een activiteitenverslag kunnen voorleggen. Een vertegenwoordiger van de organisatie moet de vormingen volgen die de Derdewereldraad aanbiedt.

Voor heel wat mensen in ontwikkelingslanden is de toegang tot boeken een stuk minder vanzelfsprekend. Om ook hen de kans te geven gebruik te maken van hun potentiële kwaliteiten, zamelt Read to Grow (gebruikte) boeken in en schenkt die dan aan kleinschalige projecten in ontwikkelingsgebieden. Read to Grow werkt samen met

200 partnerorganisaties in

53 ontwikkelingslanden.

Decovat uit Mol is gespecialiseerd in

de betere schilderwerken. Het bedrijf gebruikt enkel verven en technieken met natuurverf en ecologisch verantwoorde verf. Je kan vrijblijvend een prijsofferte vragen en als je een akkoord hebt, vermeld je Zaba Kina. Het bedrijf stort dan 5 % van zijn geoffreerde werkuren

op de rekening van Zaba Kina vzw.

Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt 11.11.11

de krachten van 60 organisaties en ongeveer 20.000 vrijwilligers in

330 lokale groepen die zich inzetten

voor één gezamenlijk doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede. Samen vechten ze voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde basisrechten, en ontwikkeling

is een recht voor iedereen.

De Derdewereldraad en Team Noordzuid van Dienst Gelijke Kansen organiseren jaarlijks de educatieve activiteit

‘NGO in de kijker’ en tal van andere Noord- Zuidactiviteiten, waaronder Filmparels en Zuidergekte.

Zo nodigen ze alle Gelenaars uit om, samen en geëngageerd, hun wereldburgerschap op te nemen. De Derdewereldraad adviseert het bestuur over ontwikkelingssamenwerking.

Aqua-Koi nv staat al jarenlang klaar

met een ruim aanbod aan vissen,

planten en vijvermaterialen. De leiding van het bedrijf is in handen van Jan en Sandra, beiden bioloog van opleiding.

Ze hebben ook een eigen sierviskwekerij. Hun grote troef is hun kennis omtrent het vijvergebeuren die zij dankzij

hun opleiding en de jaren van ervaring opgebouwd hebben.

Planet Polaris™ werd bijna 20 jaar geleden opgericht door Gys Godderis met als doel creatieve oplossingen te leveren voor het bedrijfsleven die ook het leven van mensen verbeteren. De groep brengt creatief en technisch talent samen in heel diverse sectoren zoals ondermeer marketing, filantropie, onderwijs, advies en ontwerp, communicatie en ICT.

© Zaba Kina vzw - All rights reserved