Over ons

Zaba Kina vzw

is  een [kleine] organisatie van vrijwilligers die via eigen werk en activiteiten geld bijeenbrengen dat integraal naar twee projecten in Congo gaat:

het microlandbouwproject  EPEKI in Kimpese

en het wees- en opvangtehuis CREROEA met basisschool in Boma

en een tweede site in Kinzau-Vuete.

Praktische gegevens


Maatschappelijke zetel

Zonnebloemstraat 22

2400 Mol


Ondernemingsnummer 

480.008.260


Contact 

0477 97 25 98

www.zabakina.be

info@zabakina.be


Rekeningnummer 

IBAN: BE48 0013 9887 8527

BIC: GEBABEBB


Dagelijks bestuur

Nicole Vos

voorzitter

Zacharie Lebolo Bilongo

ondervoorzitter

Chris Philipsen

secretaris

Ludo Vos

penningmeester

Jouw hulp

blijft welkomWil je financieel helpen?


Dat kan door maandelijks

een vast bedrag

- 10, 15 of 20 euro -

over te schrijven naar

de rekening van

Zaba Kina vzwWil je meewerken?


Stuur je gegevens naar

  info@zabakina.be

of telefoneer naar

0477 97 25 98.

Zaba Kina vzw werd opgericht als socio-culturele vereniging van “oude” en “nieuwe” Belgen. Sinds de start in november 2002 maakte de vzw al een hele evolutie mee.

Wat we doen, staat in de statuten zoals die gepubliceerd werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2013:

 

De vzw heeft tot doel financiële en materiële steun te verlenen aan onderwijs-

en gezondheidsprojecten en aan armoedebestrijding in het algemeen in Congo (D.R.C.) 

Ze kan dit doen door het inzamelen van goederen en fondsen, door het organiseren van culturele activiteiten en door het verkopen van lokale Afrikaanse producten.

De vzw kan alle activiteiten verrichten die helpen bij de realisatie van haar doelstellingen.  Zij kan medewerking verlenen en belangstelling tonen voor elke activiteit gelijkaardig aan haar doel. Handelsdaden mogen enkel gesteld worden voor zover ze in relatie staan tot het doel van de vereniging en de opbrengst ervan wordt gebruikt voor de realisatie van dit doel.

Bezoek Congo

In 2007 bracht Zaba Kina met een deel

van haar vrijwilligers een bezoek aan

de plantage in Kimpese. Tijdens hun rondreis in de provincie Bas-Congo maakten ze ook kennis met het weeshuis Creroea in de havenstad Boma. Wat ze

daar aantroffen, bracht de werking van  Zaba Kina vzw in een stroomversnelling.


In 2009 trok voorzitter Zacharie Lebolo

in zijn eentje drie weken naar Kimpese

om er te werken. Terwijl hij in Boma

wachtte op een camionette met hulpgoederen die hij moest 'losweken'

bij de douane, bracht hij  een bezoek

aan het weeshuis. Daar bleek toen al

heel wat ten goede veranderd te zijn.


Een jaartje later, in 2010,  keerden

enkele vrijwilligers terug naar Creroea

en Kimpese. Ze stelden tevreden vast dat

de levenssituatie er  inderdaad al heel

wat beter is, maar ook..."dat er  nog veel werk aan de winkel blijft".

© Zaba Kina vzw - All rights reserved