Kinzau-Vuete

"Bijhuis" Creroea geniet al snel het vertrouwen van de bevolking:

Duurzame structuren opzetten om toekomst te bieden aan 20.000 inwoners van Kinzau-Vuete

In Kinzau-Vuete [70 km ten noordoosten van Boma] wonen ongeveer 20.000 mensen. De  voorzieningen voor onderwijs, gezondheid en huisvesting scoren er ondermaats. Er is amper werkgelegenheid en van de landbouw alleen kan de bevolking niet overleven. De bewoners zijn er ook verstoken van elektriciteit en aangewezen op brandhout en houtskool (makala) om zich te verwarmen en te koken. 


Het hout wordt in het wilde weg gekapt en dan verkoold. Wat ze zelf niet nodig hebben, wordt naar de markt gebracht voor verkoop. Illegale] stroperij gebeurt in het kwetsbare Mayumbé-woud, waarbij een deel van de vangst gerookt en nadien verkocht wordt om te kunnen overleven. In de stad  zijn er veel wees- en straatkinderen die het niet onder de markt hebben. Vrouwen zijn ook vaak slachtoffer van seksueel geweld. Vorig jaar (2017) werden 173 meisjes tussen 13 en 17 jaar zwanger.

Daarom besloot onze partner Creroea met de steun van Zaba Kina vzw een bijhuis te starten in Kinzau-Vuete.  Samen met de plaatselijke bevolking willen we er duurzame structuren opzetten. Het project moet een toekomstperspectief bieden aan de extreem arme bevolking via onderwijs, medische zorg, vorming van volwassenen, familieplanning, natuurbeheer en voedselzekerheid, grondrechten voor alleenstaande vrouwen, sociale economie via de schrijnwerkerij, hout besparende oventjes, zadenbank, duurzame landbouw en het organiseren van een marktje om producten (schrijnwerkerij, oventjes, landbouw,…) te verkopen en/of te ruilen.

De volgende projecten zijn gepland in 2018/2019/2020:

  • Een leegstaand gebouw restaureren (voormalig schooltje/medische post)
  • In dit gebouw een medische post/materniteit/familieplanning opstarten;
  • 2 kleuterklasjes, een lagere school en 4 jaar middelbaar onderwijs starten in september 2018.
  • Een nieuwbouw realiseren als opvangcentrum voor wees- en straatkinderen

voor ongeveer 25 adolescente jongens

  • Een praktijklokaal houtbewerking [technisch beroepsonderwijs/schrijnwerkerij] bouwen,

volledig uitrusten en exploiteren

  • Een landbouwproject opstarten met volkstuintjes
  • De bevolking duurzame landbouwtechnieken aanleren en hun producten helpen vermarkten.
  • Bestaande maar onveilige waterputten restaureren.
  • -….


Zaba Kina vzw is fier op haar partner Creroea die zich – ondanks hun eigen lang niet ideale levensomstandigheden – wil inzetten en engageren voor duurzame plattelandsontwikkeling in Kinzau-Vuete.  Père Antoine, zijn echtgenote Hnnie en een kleine groep vrijwilligers geven  er het beste van zichzelf in een moeilijke, uitzichtloze en soms zelfs gevaarlijke omgeving. Maar met hun enorme inzet en hun kennis van de context waarin ze werken, overtuigen Zaba Kina dat ze hun doel zullen bereiken.


Ons doel: meedoen en volhouden net zolang totdat ze ons niet meer nodig hebben.

Ons einddoel: hun financiële onafhankelijkheid.

Wil jij Zaba Kina vzw helpen?

Dat kan door maandelijks een vaste som - 10, 15 of 20 euro -  over te schrijven

naar rekening BE48 0013 9887 8527  [BIC: GEBABEBB] van Zaba Kina vzw.

Wil je meer informatie over onze werking?

Stuur  je gegevens en je vraag naar  info@zabakina.be of  bel ons: 0477 97 25 98.