Epeki


Het landbouwproject EPEKI in Kimpese


Landbouw  kan  welvaart creëren in Congo.  De lokale landbouw is dan ook dé motor voor  economische ontwikkeling. Vanuit die overtuiging investeert Zaba Kina vzw in de exploitatie van het  micro-landbouwproject EPEKI (Epicerie de Kimpese) dat  niet alleen voedsel oplevert voor een 15-tal gezinnen, maar hen bovendien ook een inkomen  bezorgt.   In de  toekomst  willen we ons naast de extensieve teelt van basisvoeding met hoofdgewassen zoals maniok en maïs  meer focussen op de intensievere aanpak van groententeelt, peulvruchten en keukenkruiden. Op die manier kunnen we het eenzijdige voedingspatroon – wat leidt tot ondervoeding – helpen doorbreken. We streven er ook naar [kwetsbare] vrouwen in te schakelen die we naast een inkomsten-verbetering ook sociale vorming kunnen aanbieden.  Tegelijkertijd willen we bij EPEKI  “stageplaatsen” creëren en er een opvangplaats bouwen voor adolescente weesjongens van Creroea,  het wees- en opvangtehuis/schooltje in Boma dat  Zaba Kina vzw sinds 2007 ondersteunt. Vanaf einde 2013 wordt het landbouwproject EPEKI ter plaatse begeleid door Zacharie Lebolo Bilongo   – jarenlang  voorzitter van onze vzw – en zijn echtgenote Marie-Jeanne Bamengana Ntontolo.

Jouw hulp is welkom


Wil jij Zaba Kina helpen? Dat kan door maandelijks een vaste som - 10, 15 of 20 euro - over te schrijven naar rekening BE48 0013 9887 8527  [BIC: GEBABEBB] van Zaba Kina vzw.


Wil je meer informatie?


Stuur je gegevens en je vraag naar  info@zabakina.be of telefoneer naar: 0477 97 25 98.


Vanuit een houding van solidariteit met de armsten onder de Congolese bevolking willen we met dit landbouwproject de economische draagkracht van de lokale bevolking bevorderen en ter plekke werk creëren. In Kimpese helpen we  de lokale bevolking om uit de economische impasse te geraken. We streven er naar  dat [jonge] mensen opnieuw zin krijgen om in de landbouw te investeren in plaats van massaal naar de steden te trekken waar ze  in een nog grotere armoede terecht dreigen komen.


Na de nodige verdere investeringen kunnen we weldra  niet alleen de volledige 8 ha exploiteren (nu slechts 2 ha) maar bijkomend ook een 30-tal vrouwen tewerkstellen. Op die manier kunnen we hun maatschappelijke en economische positie verbeteren. Door de enorme mannelijke plattelands-vlucht in de regio blijven nu heel wat   vrouwen met hun kinderen achter zonder vast inkomen, met alle gevolgen van-dien: ondervoeding, kinderen die  niet naar school gaan, en geen geld voor medische zorgen.   


De overbelasting van de vrouwen die zorg dragen voor het huishouden, de opvoeding van de kinderen, water en brandhout halen, belet hen actief deel te nemen aan voorlich-tings- en vormingssessies rond   gezondheidszorg, hygiëne en voedingsleer.   Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het aan-leren van arbeidsbesparende technieken en het organiseren van kinderopvang.


Met de stageplaatsen voor de weesjongens van Creroea willen we jongens de kans bieden om hun scholing aan de plaatselijke beroepslandbouwschool in Kimpese te combineren met het opdoen van praktische ervaring.  We ontlasten de vrijwilligers van Creroea hiermee voor een stuk van hun enorm zware taak en tegelijkertijd verhogen de jongens hun competenties en vaardigheden.  Niet alle kinderen van Creroea beschikken over de capaciteiten om hoger onderwijs te volgen en voor hen is dit een extra kans om  zodra ze volwassen zijn  op hun eigen benen te staan.  Ze zullen betaald worden voor hun werk, zodat ze een klein startkapitaaltje kunnen bijeensparen.


In 2007 verscheepten we vanuit België een tweedehands tractor, een ploeg en een frees, twee stroomgroepen en een waterpomp. De tractor heeft het werk enorm verlicht. Tijdens ons bezoek in juli 2010 waren we heel benieuwd naar de plantage in Kimpese en naar 'onze' tractor. De velden lagen er netjes bij en iedereen deed zijn werk. Het dak van de tractor werd er wel afgezaagd... veel te warm onder de Congolese zon!

De komst van onze tractor heeft bovendien  inspirerend  gewerkt. Destijds was  het de enige tractor in Kimpese, nu duiken ze  overal op.


Samen met de lokale bevolking werkt Zaba Kina vzw de volgende maanden aan:


  • het plantklaar maken van nog eens 6 ha grond: bomen kappen, opruimen, ploegen en bemesten;
  • het graven en installeren van een waterput;
  • het construeren van waterciternes en het implementeren van het irrigatiesysteem;
  • het exploiteren van de volledige oppervlakte van de plantage: 8 ha (zaaien en planten);
  • de bouw van een crèche met sanitaire voorzieningen;
  • het uitbreiden van de tewerkstelling (minimaal 40 personen,  vooral vrouwen);
  • het organiseren van kinderopvang;
  • de opleiding en opvang van adolescente weesjongens van CREROEA als stagiairs bij Epeki;
  • een vorming rond gezondheidszorg, hygiëne en voedingsleer voor vrouwen .

Fotoalbum landbouwproject EPEKI in Kimpese


Door op een van onderstaande foto's te klikken, kom je terecht in ons fotoalbum, waar je alle beelden op groot formaat kunt zien.

Bladeren in het fotoalbum doe je met behulp van de pijltjestoetsen. Het fotoalbum verlaat je via de ESC-toets.

© Zaba Kina vzw - All rights reserved