Creroea

Fotoalbum CREROEA


Door op een van onderstaande foto's

te klikken, kom je terecht in

het fotoalbum, waar je alle beelden

op groot formaat kunt zien.

Bladeren in een fotoalbum doe je met behulp van de pijltjestoetsen. Het fotoalbum verlaat je via de ESC-toets.

Het wees- en opvangtehuis CREROEA in Boma

Antoine Pambu Lutete en zijn vrouw Hannie ontfermen zich in Boma (Bas-Congo) al jaren over de wees- en straatkinderen van deze havenstad. Met een niet aflatende inzet bieden ze in hun wees- en opvangtehuis CREROEA  kinderen een warme thuis, in afwachting van een definitieve oplossing. De 124 kinderen die nu onderdak vinden bij Antoine en Hannie zijn aids- en oorlogs-wezen, verlaten straatkinderen, zieke, fysiek en mentaal gehandicapte, "behekste" en seksueel misbruikte kinderen. Door zijn engagement voor deze “door God verlaten” kinderen geraakte Antoine als pastoor – hij is een Congolese pro-testantse priester – geïsoleerd van en verlaten door zijn eigen kerkgemeenschap en zijn kerkoversten. 

Wil jij Zaba Kina vzw helpen? Dat kan door maandelijks een vaste som - 10, 15 of 20 euro -  over te schrijven

naar rekening BE48 0013 9887 8527  [BIC: GEBABEBB] van Zaba Kina vzw. Wi je meer informatie over onze werking?

Stuur  je gegevens en je vraag naar  info@zabakina.be of  bel ons: 0477 97 25 98.

Met de hulp van een Duits echtpaar dat enkele jaren werkte voor de katholieke kerk in Boma, verkregen  père Antoine en Hannie in 1996 een terrein buiten het stadscentrum. Daar bouwden ze met hulp van de Duitse ambassade het tehuis CREROEA [Centre de Regroupement, d'Encadrement et de Récupération des Orphelins et des Enfants Abandonnés dans la rue].

Toevallige ontmoeting

Eerder toevallig ontmoetten de vrijwilligers van Zaba Kina vzw tijdens hun rondreis door Bas-Congo in 2007 het echtpaar. Met eigen ogen zagen ze toen in welke erbarmelijke omstandigheden er geleefd werd in twee zo goed als lege gebouwtjes waar iedereen op de blote, betonnen vloer moest slapen. Sanitaire voorzieningen ontbraken, de kinderen droegen tot op de draad versleten kleren en hadden geen schoenen. Enkele kinderen waren heel erg ziek en bijna iedereen bleek zwaar ondervoed. De opbrengst van enkele maniok- en maïsvelden – die ze zelf onderhouden - en af en toe wat kleine giften, waren amper voldoende om te over-leven. En toch slaagden Père Antoine en Hannie er ook nog in de kinderen zo goed en zo kwaad als het kon thuisonderwijs aan te bieden...


Voor Zaba Kina vzw was het meteen meer dan duidelijk: hier moest dringend structurele hulp worden geboden. Nog tijdens het bezoek werd de meest dringende  nood gelenigd. En zodra de groep weer in België was, viel de beslissing dat Zaba Kina vzw zich zou inzetten om CREROEA kansen te bieden zelf uit de armoede te stappen door het aanbieden van onderwijs, want dat vonden ze zelf veel belangrijker dan voedselsteun.

Schoolgeld, hulpgoederen en water aan huis

Sinds december 2007 betaalt Zaba Kina vzw daarom het schoolgeld – onderwijs is niet gratis in Congo – voor alle kinderen van het wees- en opvangtehuis CREROEA zodat zekunnen genieten van basis-, middelbaar-, hoger technisch en zelfs univer-sitair onderwijs.


In eigen land zetten de leden van de vzw meteen allerlei acties op het getouw om fondsen in te zamelen. Uiteindelijk kon zo op 9 september 2009 een camionette vol met hulpgoederen (kleding, medicatie, een naaimachine en allerhande schoolgerief)  afgeleverd worden ter plekke. Dat materiaal werd in dank aanvaard, maar omwille van de hoge dedouaneringskosten, concentreerden we ons nadien op onderwijs.


In 2009 werd dan begonnen met de bouw van een “sanitair blok”, om de hygiënische omstandigheden te verbeteren. Ook de plannen voor een eigen watervoorziening kregen  vorm en konden (met steun van ING en Pidpa) uitgevoerd worden in 2010, zodat CREROEA sindsdien over drinkbaar water 'aan huis' beschikt en de ellenlange voettochten om water te halen tot het verleden behoren. Ook alle buurtbewoners genieten sindsdien van deze 'luxe'. 


Onze toenmalige voorzitter Zacharie Lebolo trok in 2009 in zijn eentje voor enkele weken naar de plantage in Kimpese – het andere project dat we steunen in Bas-Congo  - en van de gelegenheid maakte hij gebruik om poolshoogte te gaan nemen  in CREROEA. Zijn rapport maakte duidelijk dat er dankzij de steun van Zaba Kina vzw  toen al heel wat beterschap was:


"De kinderen slapen nu in echte bedden, er zijn potten en pannen en huis-   gerief en – heel belangrijk – père Antoine en Hannie hebben zelfs een kleine voedselvoorraad kunnen aanleggen. Ook het feit dat een 60-tal kinderen tussen 3 en 16 jaar elke dag naar school gaan, blijft niet onopgemerkt..."

Eigen lagere school

In juli 2010 brachten vier leden van de vzw een werkbezoek aan het CREROEA-project. Daar vernamen ze dat de dagelijkse voettocht heen en terug naar school vooral de allerkleinsten zwaar viel. Sommigen vielen op de terugweg ’s avonds zelfs gewoon omver omdat ze zo moe waren! Vandaar dat de vzw al op 6 september van datzelfde jaar startte met het organiseren van drie klasjes in het weeshuis zelf: een kleuterklas, een eerste en een tweede leerjaar.


In samenspraak met de lokale partners en bevolking werden vier bestaande lokaaltjes uitgerust met banken, schoolborden en schoolgerief. Ook de armste kinderen uit de omgeving mochten vanaf dan quasi gratis schoollopen. In september 2012 was 'ons' schooltje compleet en telden we 1 kleuterklasje en 6 studiejaren met in totaal 502 leerlingen! Zaba Kina vzw betaalt nog steeds de salarissen van de zeven leerkrachten en hun pedagogisch directeur.   Amper een jaar later - september 2013 - is het aantal leerlingen al opgelopen tot 618.

Medische zorgen

Tijdens het werkbezoek werd ook duidelijk dat de hoge dokters- en medicatiekosten père Antoine regelmatig in de problemen bracht, waardoor er vaak onvoldoende geld overbleef om eten te kopen. De vzw besloot om samen te werken met een medische post in Boma, waar twee jonge Congolse dokters 'na hun uren' gratis zorgen voor de medische ondersteuning, zodat de kinderen van CREROEA nu ALTIJD behandeld worden bij symptomen van malaria, tyfus, gele koorts en andere ziekten. Enkel de  medicatie dienen we te betalen. Bij ernstige   medische problemen waarbij ziekenhuis-opname noodzakelijk blijkt,  dienen we wel alle kosten  te betalen. En dat blijft een zware financiële dobber.

© Zaba Kina vzw - All rights reserved