Start

Jouw hulp blijft zeker nu
meer dan ooit welkom


Wil jij Zaba Kina vzw helpen?

Dat kan door maandelijks

een vaste som - 10, 15 of 20 euro -

over te schrijven naar rekening

BE48 0013 9887 8527 

[BIC: GEBABEBB]

van Zaba Kina vzw.


Wil je meer informatie?


Stuur je gegevens en je vraag

naar info@zabakina.be of

bel gewoon even: 0477 97 25 98.

Privacyverklaring Zaba Kina vzw


Wij beschermen uw privacy.

Lees hier hoe we omgaan met

de gegevens die u ons verstrekt.

Infofolder

Klik op  de cover van de infofolder van Zaba Kina vzw en je kunt het document

in een nieuw tabblad lezen.

Flyer Zabakina

Videobeelden

2022 - april

Samen rechten we onze rug!


Hoog tijd om jullie te verblijden met positief nieuws over de projecten die Zaba Kina vzw samen met onze lokale partner CREROEA in deze voor iedereen moeilijke en beangstigende tijden tracht te realiseren in Congo D.R. 

Landbouwproject Kivuvu in Kimpese

 • Zacharie bracht het voorbije jaar vele maanden al werkend door in Congo en kwam in februari naar huis met goed nieuws. 19 april vertrekt hij terug voor 3 maanden. Niet evident op je 74ste! Vol goede moed heeft hij het landbouwproject Kivuvu (8 ha) -letterlijk vertaald is dat "hoop" - na de lockdown nieuw leven ingeblazen.
 • Samen met Congolese werkkrachten mogen ze heel trots zijn op de oogst! Wie meewerkt wordt eerlijk betaald en wat overblijft wordt terug geïnvesteerd. De tractor doet het zware werk en ze planten momenteel bieslook, wortelen, aubergines, prei, gember,...


Weeshuis CREROEA: met vereende krachten verder
Eerst schoffelde corona hen onderuit, daarna was er op kerstavond hun taxi-ongeluk met 3 dodelijke slachtoffers en werd Matombé, een geestelijk gehandicapte weesjongen van 12, aangereden vlakbij het weeshuis, vluchtmisdrijf. Net toen ze weer recht wilden krabbelen sloeg een dodelijk meningitisvirus begin februari ongenadig toe. Niet alleen in het weeshuis, maar in heel het land werden haarden gesignaleerd. Nicole (10) en Joshua (7) overleefden het dodelijke virus jammer genoeg niet. 100 weeskinderen en 450 schoolkinderen moesten getest worden. Onze dokters luidden de alarmklok maar de overheid bleef potdoof. Gelukkig reageerde een team van Médecins sans Frontières, de Franse poot van Artsen zonder Grenzen, dat op doorreis was naar het naburige Moanda wél. CREROEA behoorde niet tot hun “officiële opdracht”, maar gezien de ernst van de situatie, vaccineerden ze alle kinderen. Zaba Kina vzw betaalde deze tests en vaccins.
Veertien weeskinderen bleken ernstig ziek en moesten in quarantaine. Ze werden verzorgd in het eigen medisch centrum St. Christiane. Twee van hen - Griet (9) en Jos (10) - waren er het ergst aan toe.
AzG kon niks doen voor hen, hun toestand ging hun petje te boven. Père Antoine weigerde zich hierbij neer te leggen. In eerste instantie probeerde hij de kinderen in het staatsziekenhuis van Boma te laten opnemen. Daar vroegen ze $1.500, vooraf te betalen en zonder garantie op genezing. Financieel was dat niet haalbaar en daarom contacteerde père Antoine de katholieke aartsbisschop in Matadi. Die gaf onmiddellijk de bisschop in Boma opdracht om alles op alles te zetten om de twee kinderen te redden. Père Antoine reisde met de comateuze kinderen naar Maduda (NO Boma), waar midden in de brousse naast een groot seminarie ook een ziekenhuis staat voor de katholieke geestelijken in Congo Central. Alle kosten nam de kerk voor haar rekening. Zij werken vooral met artisanale kruiden en traditionele geneesmethodes.
Na amper 1 dag behandeling was de toestand van de kinderen al fel verbeterd. En nog eens een dag later liet de père weten dat de kinderen “terug tot leven kwamen”. Een dag later kon Joske al terug praten! De volgende morgen was er een dankmis en kon Père Antoine melden dat het virus was verslagen!
Op 4 april namen ze afscheid van de vader van père Antoine. Papy Gaby werd 95 jaar en woonde sedert begin van de coronapandemie in het weeshuis. De kinderen verliezen hun “grootvader”, een wijs man.


Familieplanning: meer dan ooit noodzakelijk

 • De gevolgen van de coronacrisis dwingen onze partner CREROEA om familieplanning opnieuw op de eerste plaats te zetten . Veel vrouwen, ook minderjarige meisjes, geraakten zwanger tijdens de lange lockdowns. En dat op een ogenblik dat steeds meer kinderen ondervoed zijn in Congo en het aantal straatkinderen schrikbarend toeneemt. 21 % van hun leerlingen keerde in 2021 niet terug naar hun middelbare scholen. Ze moeten het karige gezinsbudget helpen aanvullen of helpen in het huishouden. Een grote campagne, waarmee ze opnieuw duizenden vrouwen willen helpen in de meest afgelegen streken, drong zich daarom op.
 • Zaba Kina vzw financierde mee de aankoop van een grote pirogue (kano 7 x 2,5m) met buitenmotor om de bewoners langs de Congostroom te kunnen bereiken. Deze kano doet tegelijkertijd dienst als waterambulance voor zwangere vrouwen die in hun materniteit in Boma verkiezen te bevallen.
 • In maart is de "Actie Familieplanning" gestart in Moanda, Cabinda (Angola), Kimuabi aan de Atlantische Oceaan, de provincie Yema en enkele rivierdorpen aan de Congostroom. Verschillende teams van dokters, verpleegsters, vroedvrouwen, leerkrachten zijn bereid om binnenkort opnieuw mee de brousse in te trekken. Het lijvige draaiboek PF (Planning Familiale) dat eerder reeds zijn nu bewees, wordt opnieuw bovengehaald.
 • Père Antoine is alvast op missie vertrokken naar de regio Kinzau, Seke Banza,... om de dorpsoversten daar te sensibiliseren en te overtuigen van het belang van familieplanning.
 • Wordt vervolgd!


Coakim in Kinzau-Vuete: ervaring gaat niet verloren
De samenwerking met Coakim, het collectief van een honderdtal stielmannen/vrouwen, actief in houtbewerking, automechanica, waterputten, landbouw, snit&naad, haartooi, enz. werd opnieuw leven ingeblazen. Onze partner CREROEA deed een beroep op hun expertise bij het realiseren van 15 waterputten in en rond Kinzau-Vuete.

Het collectief kwam in de jaren ’90 tot stand onder impuls en met steun van Belgische paters redemptoristen die hen jaarlijks een bescheiden som schonken en vooral veel degelijk werkmateriaal. Die steun stopte bruusk begin 2020, zonder uitleg. De huur van werkplaats/ opleidingslokalen werd na een tijdje onbetaalbaar. Het collectief zocht steun bij het provinciebestuur in Matadi en die verwees hen door - oh ironie - naar onze partner...

CREROEA wilde de ervaring van deze ambachtsmensen niet laten verloren gaan en inzetten in de beroepsafdeling van hun scholen. Zaba Kina financierde recent de aankoop van 6 m³ hout en hun schrijnwerkerij kan alvast tijdens de paasvakantie heropstarten.


Ondernemerschap groeit

 • De eigen bakkerij, de schrijnwerkerij, de waterputten, de landbouwplantages en de familieplanning zorgen voor inkomsten en bedruipen weeshuis en scholen. Dankzij de vrijwillige inzet van père Antoine, Hannie, meester Michel en een handvol 'mensen van goede wil' realiseren zij het onmogelijke. Zaba Kina vzw financierde vorige maand de aankoop van een 2de hands Toyota(ke) en deze doet nu dienst als taxi.
 • Dankzij de 'pirogue' drijven ze (ruil)handel met de rivierbewoners: verse vis tegen maniok, bonen, mais.
 • Begin deze maand verrasten ze ons helemaal: ze kochten 50 vaten benzine/mazout van 25 liter aan de bron in de olierijke gebieden langs de Atlantische Oceaan. De velden worden geëxploiteerd door Westerse majors, waaronder het Italiaanse ENI en het Franse Total. Ook in Congo stijgen de prijzen schrikbarend, op veel plaatsen zijn er reeds lege tankstations.


Tot slot willen we iedereen bedanken die ons de voorbije 2 moeilijke jaren financieel is blijven ondersteunen.

 • Een hele dikke merci aan basisschool De Toverboom in Geel-Bel. Die organiseerde in maart een "Solidariteitswandeling voor CREROEA". In ruil gingen wij in alle klassen vertellen en filmpjes tonen van hun leeftijdsgenoten in Congo. Het was fijn vertoeven tussen de kinderen die ons bestookten met slimme vragen. Samen met Zacharie sloten we hun actie in schoonheid en al dansend af!
 • De Molse cultuurdienst deed dan weer beroep op de Zabakiniens.: we mochten tegen een vergoeding met vijf vrijwilligers de receptie/bar verzorgen tijdens hun Cultuurforum.


Het Zaba Kina-team

2022 - januari

Problemen stapelen zich

sinds enkele weken op...


... maar toch nog enkele lichtpuntjes in deze moeilijke tijd


Het liefst willen we jullie in deze donkerste en koudste periode van het jaar een beetje opvrolijken met positief Congo-nieuws, maar helaas stapelen de problemen zich sinds enkele weken op:

 • Boma kreunde onder zware overstromingen na bijzonder lange en hevige regenval, met veel slachtoffers. Gelukkig bleef onze partner deze keer gespaard.

 • Het c-virus bereikt Boma en maakt dagelijks dodelijke slachtoffers. Maar opnieuw benadrukt onze partner dat mensen er ook dood gaan aan tuberculose, mazelen, malaria, tyfus en andere ziektes door verwaarlozing van de controleprogramma’s en het ontbreken van inzetbare vaccins...

 • ... en vooral sociaal-economisch is corona meer en meer een gigantisch probleem voor Afrika.


Ongeval

Op kerstavond, slaat het noodlot hard toe bij ons partner. Hun taxi, op weg van Boma naar Matadi, met naast de chauffeur nog twee passagiers, maakt een dodelijk ongeluk. Niemand overleeft de crash. De juiste omstandigheden blijven onduidelijk: te snel gereden? de gietende regen? verblind door een tegenligger? een technisch mankement? Hun verslagenheid en verdriet zijn bijzonder groot; ze moeten drie vaders begraven. Alhoewel correct verzekerd, draait auto-eigenaar Creroea op voor alle mortuarium- en begrafeniskosten. Hun autoverzekering vermijdt enkel een gevangenisstraf... zo werkt dat in Congo D.R.
Michel, onze advocaat, heeft het dossier in handen. Hij doet zijn best maar vreest dat een eventuele financiële “tegemoetkoming” 2 à 3 jaar op zich kan laten wachten. Bovendien zorgde hun 24/7 taxi maandelijks voor voldoende eten op de plank voor de 118 kinderen en jongeren van hun weeshuis...
Zaba Kina helpt de begrafeniskosten betalen.

Vluchtmisdrijf

Amper een beetje bekomen van deze mokerslag wordt op 5 januari de 12-jarige weesjongen Matombé aangereden op 200m van het weeshuis. Vluchtmisdrijf!
Matombé’s rechterbeen is gebroken. Ze spalken zijn been op de traditionele manier, de gipskamer in het staatsziekenhuis is gesloten wegens... corona!


Souzie, een weesjongetje van 2, overleefde in december nipt een zware malaria- en tyfusaanval. Het gevolg is ernstige bloedarmoede en een bloedtransfusie wordt ingezet. Zaba Kina ondersteunt hen.

Paniek na overlijden Nicole (9)

Maandag 17 januari overlijdt heel plots Nicole, een weesmeisje van 9:  hersenvliesontsteking. Grote paniek in hun weeshuis en hun scholen. Ze zat in de voormiddag nog in haar klas. ’s Middags voelt ze zich niet goed: koorts en hoofdpijn. Hun verpleegster doet een bloedprikje, tuurt haar met een pijnstiller naar bed en verwittigt hun dokter. Twee uur later is Nicole overleden... De diagnose luidt virale meningitis.
Alle 112 weeskinderen en 24 kinderen van haar klas moeten dringend getest worden, want dit virus is dodelijk. Nog 4 kinderen blijken besmet en moeten in quarantaine. Ondertussen zijn nog 2 extra kinderen besmet. Ze worden behandeld met medicatie en hopelijk winnen ze hun strijd tegen het virus.
Nicole's broers en zussen, père Antoine en Hannie zijn ontroostbaar.
Het enige wat wij kunnen doen vanop 8.000 km is hen financieel ondersteunen en begrafeniskosten en bloedtesten helpen betalen.

Lichtpuntjes

Alhoewel het goede nieuws overschaduwd wordt door deze tegenslagen willen we ook deze lichtpuntjes graag met jullie delen:


 • op kerstdag nodigt een katholieke vrouwengroep hen uit voor de misviering in de kathedraal van Boma met achteraf een warme maaltijd.

 • een volksvertegenwoordiger krijgt weet van hun tegenslagen en brengt op nieuwjaarsdag een grote voorraad droge voeding.

 • eventjes leek het erop dat 3 universiteitsstudenten hun academiejaar moesten afbreken. Gelukkig konden we dit voorkomen, hun halfjaarlijks inschrijvingsgeld betaald. Angel (2de doctoraat geneeskunde/pediatrie), Chris (labotechniek) alsook Nzuzi (Agronomie) zetten hun studies verder.

 • Jessica, een jonge Duitse vrijwilligster actief voor een katholieke ngo in Boma, brengt een bezoek om hen een hart onder de riem te steken.
  Daarna bezorgd ze planken voor 30 extra stapelbedden en 60 mousse matrassen, die zijn dringend aan vervanging toe.

 • Zacharie, sedert november opnieuw aan de slag in Kimpese op de landbouwplantage, klinkt elke week positief. De opbrengsten worden er herinvesteerd. Fotomateriaal bij zijn terugkomst in februari.

Herstarten campagne familieplanning

Volgende week herstart de familieplanningcampagne. Een pirogue (kano) met buitenboordmotor, die we vorig jaar mee hebben voorgefinancierd, moet hun dokters, vroedvrouwen en verpleegsters op de meeste onbereikbare plekken brengen nu veel wegen zijn weggespoeld. Voor zwangere vrouwen, die in hun materniteit willen bevallen, zal de pirogue ingezet worden als watertaxi.
We helpen uiteraard ook met de aankoop van een voorraad anticonceptiemiddelen.

Alhoewel nog niet helemaal bekomen van de pandoering is dit volgens père Antoine de enige manier om overeind te blijven na tegenslagen:
"Onverstoorbaar doorploegen, twijfels negeren en hopen op betere tijden. Tegenover het pessimisme van de rede staat het optimisme van de wil.
Zonder het tweede zou het eerste ondraaglijk zijn."

2021, wat een jaar, het bracht niet wat we ervan verwacht hadden. We annuleerden, trokken en duwden hier zoals nooit tevoren. Door de coronacrisis hebben we veel inkomsten gemist. Maar goddank, dankzij jullie en onze steun “overleefden” hun weeshuis, hun 5 scholen, hun 2 medische centra/materniteiten.


Een warme groet van het Zaba Kina-team !

Zonder jullie steun was het hen nooit gelukt het voorbije jaar: een oprecht dankuwel!

De hele wereld blijft overspoeld door microscopisch kleine vijanden en het einde is nog niet in zicht. Onze partner Creroea reageert vol ongeloof als we hen berichten dat een 4de golf er hier - in het quasi volledig gevaccineerd Vlaanderen - stevig inhakt. Zelf liggen ze niet wakker van niet beschikbare vaccins in Congo. Ze hebben andere katten te geselen: de toenemende armoede, wekelijkse betogingen van misnoegde werkloze Congolezen, de toegenomen onveiligheid en last but not least het veranderende klimaat dat hen de ene pandoering na de andere verkoopt.


In de nacht van 18 op 19 oktober sloeg het noodlot toe in het weeshuis. Een inbreker probeerde medisch materiaal te ontvreemden. Maman Hannie is op dat ogenblik alleen met de kinderen. Père Antoine was in Kinshasa en nam er deel aan een door de overheid georganiseerde conferentie rond familieplanning. De oudste kinderen sloegen alarm, maakten heel veel kabaal waarop buurtbewoners kwamen toegesneld. De dief bleek niet aan zijn proefstuk en werd herkend door enkele buren. Die namen het recht in eigen handen en verbranden de crimineel levend. Deze vorm van volksjustitie is in strijd met de wetgeving maar nog altijd meer regel dan uitzondering in Congo. Als de politie uiteindelijk arriveert zijn de daders al lang gevlucht. Maman Hannie, verantwoordelijk voor de kinderen, wordt gearresteerd en 2 dagen en nachten opgesloten in de gevangenis. Gelukkig kan meester Michel haar, nadat we haar borgtocht hebben betaald, vrij krijgen. Het onderzoek naar de daders loopt nog steeds maar de gerechtelijke dwaling werd niet rechtgezet. Trauma bovenop trauma doet maman Hannie een week later crashen. Momenteel herstelt ze nog steeds en stilaan gaat het gelukkig beter met haar.

Het is niet allemaal kommer en kwel en daarom hierna nog wat aangenamer nieuws.

Zacharie verbleef 3 maanden in Congo en ging uiteraard paar keer op bezoek in het weeshuis in Boma. Na 3 weken België keert hij a.s. maandag terug voor 3 maanden om mee te werken op de landbouwplantage EPEKI in Kimpese en af en toe het weeshuis te bezoeken. Zacharie heeft het landbouwproject in Kimpese terug leven ingeblazen, enkele ha. bewerkt, beplant en bezaaid met aubergines, gember, selder, ajuin, ...Meer dan 10 lokale mensen konden er aan de slag en worden betaald voor hun werk. Dankzij de rivier die grenst aan de plantage hebben ze voor de broodnodige irrigatie gezorgd, arbeidsintensief maar lonend (zie foto’s!).

Weeshuis Creroea

 • Een weesjongen van 7, Antoine, werd geadopteerd door een Congolees kinderloos gezin.
 • Griet, een weesmeisje van 4 jaar, werd succesvol geopereerd, haar extreem kromme O-beentjes staan nu recht.
 • Vorige week nog kwam een sénatrice, Madame Nefertiti Ngudianza samen met de burgemeester Mevr. Marie-Josée Niongo Nsuami op bezoek in het weeshuis. De 57 lagere schoolkinderen van het weeshuis kregen elk een nieuwe met schoolgerief gevulde rugzak. De burgemeester deed er een lading droge voeding bovenop. Toch weer een opsteker voor hen!


Onderwijs
Hun lagere en middelbare privéscholen in Boma heropenden op 10 oktober. Hun scholen in Kinzau Vuete, die sinds bijna 1 jaar door de overheid gesubsidieerd worden, heropenden pas 1 week geleden. De leerkrachten, al meer den 6 maanden niet betaald, gingen in staking en hebben pas recent een voorschotje op hun achterstallig loon ontvangen.

27 wezen, waaronder maar liefst 12 meisjes, volgen hoger middelbaar (ons ASO) in verschillende privéscholen in Boma. We zijn super trots op hen en hebben hun schoolgeld voor 2 trimesters betaald.

6 wezen studeren aan verschillende universiteiten in Boma en Kinshasa. Hun halfjaarlijks inschrijvingsgeld heeft Zaba Kina dankzij jullie steun betaald.


Familieplanning
In september hebben ze de campagne familieplanning massaal heropgestart.
Met een 50-tal vrijwilligers, leerkrachten, maatschappelijk werkers en medisch geschoolde krachten trokken ze de brousse in.
Dankzij jullie steun en de steun van Mevr. Griet Verachtert (Helpingnet Geel) konden ze een grote voorraad producten aankopen, transport en een kleine vrijwilligersvergoeding voor alle medewerkers betalen.
Vooral het implantaat (3 jaar) en de prikpil (3 maanden) zijn populair.
Volgens père Antoine hebben ze opnieuw bijna 1.600 vrouwen beschermd tegen een ongewenste zwangerschap.

Landbouw
Volgende week gaan père Antoine en zijn vrijwilligers opnieuw zaaien en planten in Kinzau Vuete. Na een extreme droogte sedert begin oktober zonder 1 druppel regen – en dat in het “regenseizoen” - en de overmatige regenval van de voorbije weken heeft hun eerdere zaaiplannen gedwarsboomd.

Nu onze eigen activiteiten hier omwille van de coronamaatregelen nog steeds op een erg laag pitje staan is het ontroerend hoe jullie ons massaal zijn blijven steunen en solidair zijn, een oprechte DANKJEWEL!


Laat de moed niet zakken, dat doen wij en onze partner Creroea ook niet!Een warme en dankbare groet van het Zaba Kina-team

Dinsdag 23 november in Zaal 't Getouw te Mol


"Het (on)nut van internationale
samenwerking"De Molse Mondiale Raad nodigt iedereen uit om dinsdag 23 november deel te nemen aan een debat over "Het (on)nut van internationale samenwerking". De gespreksavond vindt plaats vanaf 20 uur in Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, en wordt ingeleid door Gie Goris.


Heb jij ervaring in het Zuiden, of ambities? Of geloof je juist niet in ontwikkelingssamenwerking? Vraag je je af wat de beste strategie is om te helpen? En moeten we wel helpen elders in de wereld terwijl hier ook zoveel problemen zijn? Ben je van mening dat enkel overheidsinstellingen en NGO’s een verschil kunnen maken, of hebben kleine basisorganisaties ook een rol? Of heb je nog geen mening en wil je vooral meer informatie?


De inleiding van deze gespreksavond wordt verzorgd door Gie Goris, jarenlang hoofdredacteur van het mondiaal magazine MO*. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek en wisselen ze hun ervaringen en inzichten uit.


Deelnemen is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven via https://forms.gle/2TPT7A7oRf2TNpAXA of via els.peeters@gemeentemol.be. Dat kan tot en met 22 november. Denk er aan dat je enkel toegang krijgt op vertoon van je Covid Safe Ticket én je identiteitskaart.


Tijdens deze avond kan je ook kennismaken met de werking van een tiental geëngageerde verenigingen die zich inzetten voor verschillende projecten in het Zuiden. Een uitgelezen kans dus voor een eerste kennismaking als je interesse hebt om je te engageren.


De gespreksavond (met bijhorend drankje) wordt gratis aangeboden door de Molse Mondiale Raad in samenwerking met de Dienst Samenlevingsopbouw.

2021-03


Scholen mogen weer open en dank zij
uw steun staken onze leerkrachten niet!


 • De scholen mochten maandag 8 maart heropenen na 3 maanden sluiting! Meteen breekt er een staking los bij de leerkrachten van de openbare scholen die al 6 maanden niet betaald worden door de overheid. Père Antoine vreest dat het stakingsvirus overslaat op "onze" 48 leerkrachten. Gelukkig kan Zaba Kina nog putten uit haar bescheiden “oorlogskas” EN REKENEN OP JULLIE VOLGEHOUDEN STEUN zodat we de leerkrachten konden helpen betalen en motiveren. Dit proberen we ook in 2021 vol te houden mochten hun eigen inkomsten ontoereikend blijken. Enkele jaren geleden planden we reeds – in overleg met Creroea – onze exit strategie, die gaan we noodgedwongen nog eventjes op pauze zetten.

 • Jammer genoeg keert de eerste dagen slechts de helft van “onze” scholenpopulatie keert terug. Ouders hebben schrik van besmettingsgevaar, kunnen het schoolgeld niet betalen en/of vrezen dat ook “onze” leerkrachten staken.


 • Opnieuw wordt er een baby van slechts enkele uren oud te vondeling gelegd aan de school in Kinzau-Vuete. Een sociaal onderzoek levert geen onmiddellijk resultaat op. Het meisje wordt met spoed gedoopt met de naam Erika. Ze lijdt aan verschillende infecties en onze dokters en verpleegsters verzorgen haar zo goed mogelijk in MC Sainte Marie. Na 10 dagen verslechtert haar gezondheidstoestand zienderogen. Ze brengen haar naar de pediatrie-afdeling van het overheidsziekenhuis in Matadi.  Ondanks de goede zorgen, overlijdt ze daar na 4 dagen . Volgens de père heeft ze gevochten als een “leeuwke”.  Ook nu dragen we ons steentje bij om alle rekeningen, ziekenhuis, mortuarium, begrafenis, te betalen.

 • Nog een tegenslag: een storm raast over Boma en het dak van de meisjesslaapzaal in het weeshuis wordt weggeblazen, gelukkig niemand verwond. We financieren nieuwe dakplaten, herstelling snel voltooid.

2021-03

Alle beetjes helpen !


HidroPlus (Pidpa) beloont onze steunaanvraag met maar liefst 5.000 euro dankzij onze bondgenoten gemeente Mol, stad Geel en gemeente Oud-Turnhout. Hiermee kan onze partner een waterput installeren in de vijf allerarmste rurale dorpen van Kinzau-Vuete: Nzondi, Kisimbi, Isangila, Seke Loli en Sikayele. Drinkbaar water op wandelafstand en dus een enorme tijdsbesparing voor de vrouwen en meisjes. Een goede gezondheid begint met goede hygiëne en daarom is water nodig, cruciaal in Corona-tijden.

En zelf geven we natuurlijk het goede voorbeeld door met onze Zabakiens regelmatig het zwerfvuil in Mol op te ruimen...

2021-02


Nieuwe toiletten en extra schoolbanken


2021-02 broodjes bakken
2021-02 broodjes bakken
2021-02 Extra lagere school Kinzau Vuete (2)
2021-02 Extra lagere school Kinzau Vuete (2)
2021-02 Hannie met de 2 heksenzusjes
2021-02 Hannie met de 2 heksenzusjes
2021-02 regenwater opvangen aan sanitair blok
2021-02 regenwater opvangen aan sanitair blok
2021-02 bakkerij
2021-02 bakkerij
 • De toiletten aan de extra dorpsschool in Kinzau-Vuete zijn klaar. Regenwateropvang moet voor de broodnodige hygiëne zorgen.
 • Twee zusjes uit Matadi, beschuldigd van hekserij omdat beide ouders op 1 week tijd aan corona overleden, worden door père Antoine gered. Maman Hannie vertroetelt ze met haar grote moederhart en zorgt ervoor dat ze zich snel thuis voelen.
 • Goed nieuws: onze projectaanvraag van het 11.Fonds voor 4de Pijlers werd ook dit jaar weerhouden, we krijgen opnieuw een steunbedrag van 1.000 euro! Ze maken hiermee extra schoolbanken.
 • Hopelijk mogen de scholen snel heropenen. Meer banken zorgen ervoor dat de kinderen corona-proof – met meer afstand – de lessen kunnen volgen.
 • Hun bakkerij wordt heropgestart nu ze – dankzij hun plantages - over eigen mais- en maniokmeel beschikken.
 • Zacharie belandt doodziek in UZA. 1 week IC, 1 week Covid-afdeling. Tot grote verbazing van de dokters/verpleegsters herstelt hij stilaan na 3 weken. Hij mag naar huis waar hij vandaag nog steeds revalideert.

2021-01


De transportproblemen zijn eindelijk van de baan, maar...


Avondklok en verplicht gesloten scholen


De Coronacijfers stijgen opnieuw in Congo. De scholen sloten opnieuw op 11 december voor onbepaalde tijd. Hun leerkrachten trachten zo goed als mogelijk via huistaken de kinderen te bereiken. Opnieuw avondklok vanaf 21u tot 6u. en samenscholingen verboden.

Met man en macht bewerken ze hun landbouwplantages (8 ha.) zo komt er brood op de plank voor de 100 kinderen van het weeshuis, hun leerkrachten en het verplegend personeel van hun gezondheidscentra in Boma en Kinzau Vuete. Ajuin, mais, maniok, piment, pindanoten, bananen, overschotten worden verkocht. Een adequaat opvangnet voor hun personeel bestaat niet in Congo.

Zacharie, onze vice-voorzitter, sinds midden december in Congo, bezoekt het weeshuis en meldt ons dat iedereen gezond en wel is.
1 week na zijn terugreis naar België test hij jammer genoeg toch positief...hij wordt zieker en zieker...en wij zijn heel ongerust.

Opnieuw vervoer, YES! Dankjewel Oud-Turnhout.
Opnieuw vervoer, YES! Dankjewel Oud-Turnhout.
Na bijna een jaar kunnen we weer een centje bijverdienen...
Na bijna een jaar kunnen we weer een centje bijverdienen...
Père Antoine en zijn oudere broer op bezoek in Sainte Christiane
Père Antoine en zijn oudere broer op bezoek in Sainte Christiane
2021-01 pijpajuin, hmmm!
2021-01 pijpajuin, hmmm!

Een opsteker!

Dankzij de steun van ROSA (Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Oud-Turnhout) kunnen ze eindelijk een “nieuwe” 2dehands Toyota kopen. Na 1 jaar zijn daarmee de transportproblemen eindelijk van de baan. Twee weesjongens, gediplomeerde autotechniekers, hervatten hun taxidienst en brengen geld in het laatje!

2020-11


Presidentsvrouw Tshisekedi bezoekt CREROEA

Stevige opsteker voor bezielers projecten van Zaba Kina vzw na maandenlange lockdown

Niemand minder dan Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, de echtgenote van de Congolese president, kondigde een tijdje geleden aan dat
ze tijdens haar rondreis in de provincie om de Congolezen een hart onder de riem te steken na de lange en strenge lockdown, zeker een bezoek wilde brengen aan het sociale project van CREROEA in Boma dat we met Zaba Kina vzw
nu al meer dan tien jaar steunen.


Samen met onze Congolese vrienden keken we heel erg naar uit naar haar visite. Maar helaas, ook in Congo DR blijken politieke wegen vaak ondoor-grondelijk te zijn en in laatste instantie werd het bezoek van de presidentsvrouw geschrapt. Wat een teleurstelling was me dat!


Je kunt je dan ook de vreugde voorstellen toen nadien het bericht kwam dat Madame Denise Nyakeru Tshisekedi terug wilde keren naar Boma, enkel en alleen om een bezoek te brengen aan CREROEA. Het aanvankelijke ongeloof over dit bericht, moest al snel de plaats ruimen voor de realiteit want met een klein leger aan functionarissen en militairen, stond de presidentsvrouw inderdaad enkele dagen later weer in Boma.

visite_08
visite_06
visite_07
visite_05
visite_02
visite_03
visite_00
visite_01

Uiteraard bracht dit heel wat volk op de been, ook al omdat de aanhangers van de UDPS (l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social), de partij van de zittende president deze kans aangrepen. La première dame nam haar tijd. Ze sprak de kinderen toe en feliciteerde père Antoine en maman Hannie én het ziekenhuispersoneel voor hun bovenmenselijke inzet. Gracia, een weesmeisje van 6 jaar gaf haar een boeketje bloemen.


Zoals dat de gewoonte is in Congo DR kwam Madame overigens niet met lege handen op bezoek: zakken bloem, rijst, maïs, visconserven, veel kartons schriften, 400 schooluniformen en zelfs een flinke hoeveelheid zeep werden in dank aanvaard. Voor de kinderen van Creroea werd het alvast een dag om nooit te vergeten en voor de bezielers van CREROEA geeft hun vertrouwen in de toekomst een flinke boost!

2020-10

Scholen in Boma en Kinzau weer open!

Na bijna 7 maanden coronaquarantaine hervatten in Congo de scholen op 5 oktober. Creroea kreeg toestemming om haar 3 privéscholen in Boma en Kinzau Vuete - met bijna 1.500 leerlingen - te openen, mits het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen.


Alles gebeurt stap voor stap, met mondmaskertje, afstand in de klassen en handen wassen voor het binnengaan...
Dat "onze" scholen weer open zijn is echt wel belangrijk. Niet alleen om de educatieve rol die ze invullen, maar ook omwille van de minstens even belangrijke sociale rol die het onderwijs in Congo heeft.

2020-09

Khuabi is primus van staatsexamen!

Zowel in Boma als Kinzau konden de lagere schoolkinderen eindelijk hun examen afleggen om na te gaan of zij klaar zijn om een jaartje door te schuiven. (foto) De examens vonden plaats in vier delen: kennis van het Frans - algemene kennis - een opstel en  een mondelinge ondervraging.

 • Tien weeskinderen van CREROEA in Boma namen ook deel aan het verplichte staatsexamen om naar het middelbaar te mogen gaan. Met succes! Khuabi Babaka, een van de jongens van het weeshuis, werd zelfs primus in dit examen en behaalde de grootste onderscheiding!
 • Père Antoine liet weten dat er heel hard gewerkt wordt op de plantages in Kinzau. Die beslaan ondertussen al 5 ha. Hij kon ook melden dat de scholen daar op 5 oktober weer open mogen. Van de maand extra vakantie maken ze gebruik om met een hele equipe 4 ha plantage aan te leggen voor bananenbomen, soya, ajuin, maniok en bonen.

2020-08

Moeizame opstart van onze scholen

Op 10 augustus zijn de lessen gedeeltelijk kunnen herstarten. Helaas bleek al snel dat niet alle kinderen opdaagden. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: ouders die enerzijds bang zijn voor besmetting en anderzijds geen geld hebben om het leergeld te betalen.

 • Voor deze moeizame start kwam het Ministerie van Onderwijs de scholen inspecteren. Er was heel wat lof voor de geleverde inspanningen, maar ook enkele opmerkingen die we ter harte moeten nemen. Zowel in Boma als in Kinzau Vuete moeten dringend twee extra klaslokalen worden gebouwd (foto). Enerzijds omdat de huidige klassen te overbevolkt geraken en anderzijds omdat het in tijden van corona niet meer mag dat klassen gemengd worden gebruikt door lagere en middelbare scholieren.
 • We kennen nu ook het resultaat van de 'guerillaploeg' die ging oogsten op de bonenplantage: 2.200 kg (foto). Anders dan in het verleden werd hiervan slechts een klein deel verkocht in de haven aan de Portugezen. De prijzen waren veel te laag en dus besloot men deze voorraad - goed voor circa 12 maanden - zelf te houden. Bonen zijn samen met sakasaka (maniokbladeren) hun vleesvervangers (ijzer en zink! en vit.B) en dus heel belangrijk en ook superduur omdat de teelt heel arbeidsintensief is.
 • Op de vrijgekomen grond werden ondertussen nieuwe teelten aangeplant: mais, pilipili, maniok, soya en bitekuteku (foto - "Chinese spinazie" of amarantblaadjes).
 • ... en in Sainte Marie in Kinzau werd de eerste baby geboren! (foto)

2020-07

Vrouwen in Kinzau-Vuete smeken om
nu snel 'hun' Centre Marie te openen

In Kinzau was er een dringend overleg met de schooldirecteurs en pedagogen
om het nieuwe schooljaar en de daaraan verbonden noden voor te bereiden. Streefdoel is de scholen reeds begin augustus te heropenen. Openbare scholen moeten nog wel dicht blijven in Congo, maar privé-scholen mogen op eigen initiatief en mits de nodige maatregelen weer opstarten.


 • De afspraak is dat er gewerkt wordt met een soort afstandsonderwijs: ouders komen in kleine groepjes naar school en krijgen werkmapjes mee voor de
  kinderen met de nodige uitleg. De ouders betalen hiervoor een kleine bijdrage
  aan de leerkrachten zodat die ondertussen ook inkomsten blijven genieten.
 • Père Antoine, nog steeds herstellende, heeft van zijn bezoek aan Kinzau gebruik gemaakt om de bakkerij herop te starten. Hij kon 250 kg meel op de kop kunnen tikken en dat betekent dat er weer geld in het laatje komt.
 • De 10 waterputten (foto) die we in Kinzau Vuete konden bouwen, blijken in deze coronatijd een godsgeschenk.
 • Goed nieuws ook voor Centre Marie - het nog in opbouw zijnde Medisch Centrum / Kenniscentrum Familieplanning (foto's). Na een smeekbede van heel wat vrouwen in Kinzau Vuete werd de ruwbouw verder afgewerkt voor zover mogelijk "officieel" in gebruik genomen. Net op tijd want tijdens de verplichte lockdown van de voorbije maanden zijn er veel vrouwen zwanger geraakt. De Congolese overheid denkt er nu ook aan Centra Marie te subsidiëren maar legt wel een aantal eisen op tafel, waardoor er bijkomende werken moeten uitgevoerd worden.
 • Diezelfde overheid heeft nog niet beslist wanneer de verplichte staatsexamens om te mogen overgaan naar middelbaar of hoger onderwijs worden georganiseerd.Wat niet wegneemt dat in Boma de lessen voor de 6de leerjaren lagere en middelbare scholen als voorbereiding op die examens werden hervat.
  Alle klassen krijgen momenteel een grote opkuis/verfbeurt. Zeep, desinfectiemiddelen, thermometers, maskers, emmers en extra banken worden aangesleept, zodat begin augustus de lessen voor iedereen kunnen hervatten. Op die manier kan CREROEA het schooljaar 2019-2020 afronden tijdens (het begin van) de vakantieperiode en een “année blanche” voor de kinderen vermijden.

2020-06

We maken ons steeds meer zorgen...

Onze sterkhouder Père Antoine (foto) werd in Boma het slachtoffer van een zware mishandeling... Juridisch krijgt dit voorval zeker nog een stevig staartje maar nu moet hij enkele weken gedwongen rust nemen. Ieders bezorgdheid gaat nu in de eerste plaats naar de père. Om de nodige medische zorgen te bieden, werd hij naar het ziekenhuis in Matadi gevoerd, ook al was hij het daar zelf niet mee eens. Gelukkig konden onze dokters hem overtuigen dit toch te doen.

 • Het weeshuis in Boma heeft op dit ogenblik nog voldoende (levens)middelen in huis. Maar men maakt zich wel zorgen over de volgende maanden. De bakkerij - een zekere bron van inkomsten - ligt nu volledig stil omdat er nergens nog meel te koop is.
 • Om alles financieel rond te krijgen, heeft CREROEA noodgedwongen de auto die ze gebruikten voor alle transporten en die ook geld in het laatje bracht als taxidienst, moeten verkopen. Een stevige domper, maar nood breekt wet en de gezondheid van de kinderen gaat voor alles.
 • Belangrijk is dan ook dat de maniokplantage goed gelukt is (foto) en dat er in de tweede helft van deze maand een hectare ajuin kan geoogst worden. Op de bonen is het nog wachten tot eind juli, maar ook die plantage ligt er veelbelovend bij (foto).
  Om iedereen een riem onder het hart te steken, heeft Zaba Kina vzw alvast toegezegd dat we de start van het nieuwe schooljaar helpen financieren. De plannen om vanaf dit jaar zelf alle schoolkosten en salarissen van de leerkrachten te betalen, vallen door het coronavirus helemaal in het water.

Onverwachte steun is riem onder het hart voor onze partner CREROEADankjewel Mol en Geel


Inderdaad, een stevig dankwoord aan het gemeentebestuur van Mol en het stadsbestuur van Geel! En uiteraard ook aan hun inwoners.


Mol kende zonet € 3.250 noodhulp toe aan onze Congolese partner asbl Creroea en vanuit Geel krijgen we € 555,55 bijkomende steun voor onze partner.


Geld waarmee we kunnen voorkomen dat de volgehouden inspanningen die we de voorbije jaren gezamenlijk deden, verloren gaan.


Mol schenkt dit bedrag vanuit het eigen noodhulpfonds, een begrotingspost van € 6.500 die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Dit fonds past in de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.
De stad Geel van haar kant besloot de € 5.000 euro die voorzien was voor “NGO in de kijker” - een project dat omwille van COVID19 werd geannuleerd - over 9 van 11 ingediende dossiers te verdelen, waaronder dus Zaba Kina vzw.


Het adagio van Zaba Kina vzw kent u: met al onze vrijwilligers steken we graag de handen uit de mouwen om de financiële middelen die we inzetten voor duurzame investeringen in Congo D.R. zelf te genereren. Dit jaar zorgde het corona-virus er voor dat dit niet meer mogelijk was. Door de lockdown moesten we met pijn in het hart een dikke streep trekken door onze almaar doordenderende activiteitenlijst. Maar we bleven niet bij de pakken zitten en vonden onszelf voor een stukje heruit. Zaba Kinavrijwilligers maakten en verkochten bijvoorbeeld heel wat mondmaskers of schonken spontaan een geldsom. Totaal onverwacht - maar mede daardoor echt hartverwarmend - kregen we ook gulle financiële steun van heel wat sympathisanten. Onze partner Creroea asbl in de steek laten is ook voor hen geen optie.


In Congo D.R. strijdt Creroea nog steeds tegen het virus en de desastreuze gevolgen. Officieel telt het land vandaag 7.350 besmettingen en 185 overlijdens. Waarschijnlijk zijn deze cijfers een onderschatting van het werkelijke aantal en experts vragen zich angstig af wanneer de pandemie in Congo D.R. massaal gaat uitbreken. De medische sector is er totaal niet klaar voor om corona-patiënten op te vangen.


Door de coronacrisis stevent het land bovendien met een rotvaart af op een epidemie van ongeziene armoede. De Congolese economie implodeert en de strikte lockdownmaatregelen hebben de financiële crisis almaar verergerd. Creroea is samen met ons (toen er daar nog maar enkele besmettingen waren) in lockdown gegaan. Daardoor vielen hun eigen inkomstbronnen (scholen, bakkerij, schrijnwerkerij, taxidienst, ...) stil, maar tegelijkertijd moesten zij wel veel bijkomende kosten maken voor extra watervoorzieningen en hygiënemaatregelen in hun weeshuis en medisch centrum.


De bouw van een sanitair blok, het medisch centrum en een extra weeshuis in Kinzau-Vuete (op 100 km van Boma) werd noodgedwongen stilgelegd. Maar onderdak, maaltijden, begeleiding en de medische zorg voor 150 wees- en straatkinderen kan je niet op pauze zetten. En overheidssteun, uitkeringen of tijdelijke werkloosheid bestaan er simpelweg niet. Maar bij de pakken blijven zitten doen ze niet. Met vereende krachten wordt er op de landbouwplantages gewerkt, zodat ze de volgende maanden bonen, soja, ajuin, aubergines, maniok kunnen oogsten.


De zesde jaren van de lagere en middelbare scholen werden begin juni – met de nodige voorzorgsmaatregelen – heropgestart. Want in Congo D.R. ben je verplicht om een staatsexamen af te leggen vooraleer je met je middelbare of hogere studies mag starten. Creroea besloot om de kinderen en jongeren hierop alsnog zo goed als mogelijk voor te bereiden en de opgelopen leerachterstand bij te benen. Voorlopig blijft het nog steeds onduidelijk wanneer deze, door de overheid georganiseerde examens, mogen plaats vinden.

Nogmaals dank aan het gemeentebestuur van Mol en stad Geel voor hun steun en hun vertrouwen in onze positieve samenwerking met partnerorganisatie asbl Creroea. Dankzij hun steun kunnen we voorkomen dat onze gezamenlijke, volgehouden inspanningen van de voorbije jaren verloren gaan.


Een bezoek aan de projecten ter plaatse zit er voorlopig niet in. Communiceren doen we momenteel vooral telefonisch, want het internetverkeer wordt is ernstig verstoord. Via sociale media hebben we toch enkele foto’s ontvangen.

Hoe overleven onze vrienden in Boma deze coronacrisis?

Scholen en weeshuis van

CREROEA blijven gesloten

 “Dit is een catastrofe voor ons. De scholen zijn nu al voor 30 dagen gesloten. De kerken ook

en alle “moeilijke” ontmoetingen zijn verboden. Het is vreselijk hier. We moeten het woud

intrekken om voedsel te vinden en zo te overleven. We kunnen alleen nog maar bidden en

vrezen dat wie ziek is, gewoon zal verhongeren...” Met deze onmiskenbare noodkreet liet

père Antoine ons midden maart weten dat de wereldwijde coronacrisis ook toesloeg in Congo. 

Hoe onze vrienden in Congo D.R. zich weten te redden kan u hier week na week volgen.


Uitzonderlijk durven we je ook vragen even te overwegen of je de werking van Zaba Kina vzw
extra kunt steunen. Door het wegvallen van alle events waar we met onze Zabakiniens tijdens
de zomermaanden de handen uit de mouwen steken, zijn onze inkomsten gedaald tot... nul.

En dat net nu onze vrienden van CREROEA onze én uw steun meer dan ooit nodig hebben.

Hoe je kunt helpen, lees je in het venster links. Alvast heel veel dank!

29-04 – BOMA AFGESLOTEN

 • Aan het weeshuis CREROEA in Boma wordt hard gewerkt om de hygiëne nog te verbeteren. Een groot gedeelte werd verder gebetonneerd. Hopelijk bijt het virus hier de tanden op stuk.
 • De operatie van Hannie (foto) is goed verlopen. Net op tijd, want in Matadi werden ondertussen enkele COVID-19-besmettingen officieel vastgesteld. Père Antoine en Hannie keerden hals-over-de-kop terug naar Boma en waren nog maar amper thuis toen ze te horen kregen dat de overheid Boma hermetisch afsluit, zodat er geen verkeer meer mogelijk tussen Matadi en Boma... De problemen gaan hierdoor alleen maar verergeren, want de voorraden in de winkels slinken zienderogen.
 • De volgende werken die in Kinzau-Vuete worden uitgevoerd op de voet volgen, gaat hierdoor bemoeilijkt worden:
   • een sanitair blok naast de school
   • een medisch centrum achter het schoolgebouw, samen met een steenoven
   • het weeshuis met slaapzaal voor het scholengebouw in Kinzau-Vuete.

24-04 – THUISFRONT

 • Ook minder goed nieuws van op het ‘thuisfront’. Normaal steken we rond deze tijd de hoofden bij elkaar om de zomerjobkes waarmee we de werking voor het volgende jaar kunnen financieren, te verdelen onder de Zabakiniens – onze vrijwilligers. Helaas, onze agenda is ondertussen maagdelijk wit want alle events waar we jaarlijks met heel veel plezier naartoe gaan, zijn geschrapt. Daarmee mogen we ook een kruis zette over 4/5de van onze inkomsten.

20-04 – HANNIE

 • Scholen, winkels en kerken blijven verplicht gesloten en samenscholingen verboden. Maar père Antoine en Michel vinden het hoopgevend dat hun regio nog steeds gespaard blijft.
 • De “ophokplicht” werd ondertussen met 2 weken verlengd en Kinshasa blijft volledig afgesloten. Ook in Boma wordt het steeds moeilijker. Honger hebben ze nog niet. De burgemeester van Boma – Madame le maire – brengt af en toe zakken droge voeding. Soms heeft ze ook enkele kwetsbare kinderen bij met de vraag deze op te vangen. Helaas is er op dit ogenblik echt geen ruime meer om nog extra kinderen op te vangen.
 • De plantages vragen alle aandacht, want tot en met mei moet er geplant en gezaaid worden. Père Antoine en enkele jongens zijn dan ook druk aan het werk op hun plantage in het centrum van Boma die ze ook plantklaar maken nu. De natuurlijke waterbron (foto) en het riviertje aan deze plantage zijn momenteel een waar godsgeschenk.
 • Minder goed nieuws bereikt ons over Hannie, de echtgenote van père Antoine. Zij heeft zich de voorbije vijf weken geforceerd bij de zorg over de 150 kinderen in het weeshuis en liep zo een buik(wand)hernia op. Opereren is noodzakelijk en dat zou normaal kunnen in ons eigen “Medisch Centrum Sainte Christiane”. Maar omdat Hannie al eerder werd geopereerd vinden de artsen het veiliger haar naar Matadi over te brengen en daar maakt men zich zorgen over, want in Matadi zou het virus ondertussen wel rondwaren…
© Zaba Kina
© Zaba Kina

13-04 – SEKE BANZA

 • Het sanitair blok (foto rechtsboven) van 7m x 4m met een septische put van 5mx5m moet eind deze week klaar zijn. De werken zorgen bovendien ook voor wat verstrooiing bij de kinderen en de leerkrachten, alles onder supervisie van père Antoine.
 • Seke Banza ligt op slechts 50 km van Kinzau-Vuete, maar is wegens de bijzonder slechte wegverbinding – ook al beloofde de overheid in 2012 snel verbetering – quasi afgesloten van de buitenwereld. De problemen zijn er enorm groot. In het deeldorpje Isangila start men met de hulp van onze partner CREROEA asbl met familieplanning. Broodnodig, want zelfs kinderen krijgen er kinderen... (foto linksboven)
 • In het deeldorpje Kisimbi ligt het hout klaar om naar het voorbeeld van Kinzau-Vuete een eigen broodoven te bouwen.
 • De pindaplantjes en maniok op de plantage in Kinzau doen het goed. Nu is het tijd om bonen te zaaien. (foto onder)
© Zaba Kina
© Zaba Kina
© Zaba Kina
© Zaba Kina

02-04 – AAN DE SLAG

 • Het blijft bang afwachten want het aantal besmettingen en doden stijgt ook in Congo D.R. De ruime omgeving van Boma blijft nog steeds gespaard. Uit ons dagelijks contact leren we wel dat ze zich zorgen maken om ons want volgens de (sociale) media in Congo vallen er hier doden als vliegen…
 • Zelf blijven ze niet bij pakken zitten. Na twee weken “verlamd” te zijn steken ze – zoals gewoonlijk – de handen weer uit de mouwen. In Kinzau-Vuete begint men met de bouw van het sanitair blok en père Antoine en de oudste kinderen werken continue op de plantages om zich te wapenen tegen wat nog komen gaat. De bakkerij draait ook terug volle bak.
 • Met de extra-financiële steun die Zaba Kina vzw hen bezorgde hebben ze, naast zeep en droge voeding, extra matrassen, tassen en borden voor de extra kinderen in het weeshuis gekocht. Ook bidons om water op te slaan, want de vrees bestaat dat ‘de hoofdkraan’ dichtgaat...
© Zaba Kina

07-04 – INVESTEREN

 • De werken aan het sanitair blok vorderen goed. Père Antoine is meer dan tevreden dat iedereen zich heel goed aan de regels houdt en alleen maar naar buiten komt “om te werken”. Michel Mayemba blijft in zijn mails hun bezorgdheid om ONS hier in Europa uitspreken… Hij blijft zich voortdurend inzetten om mensen te sensibiliseren en het belang van preventie uit te leggen, afstand nemen, handen wassen,...
 • Hartverwarmend én verrassend is het bezoek van “Madame le Maire” aan het weeshuis. Niet alleen om iedereen een riem onder het hart te steken, ze schonk ook droge voeding en heeft ondertussen een aantal ministeries aangeschreven om steun te vragen, ook voor de werkloze leerkrachten...
 • Gelukkig komt er nog altijd water uit de kraan in Boma en de 10 waterputten in Kinzau waren een correcte investering die nu bijzonder goed van pas komt.
 • De bakkerijoven valt niet direct zonder hout. (foto) Ze blijven niet bij de pakken zitten en kijken vooruit. De maniok, geplant begin februari, doet het goed
© Zaba Kina

27-03 – WERKELOOS

 • We proberen via mail – en als het lukt ook via de telefoon – contact te houden. Père Antoine en Michel zijn heel blij met de informatie en raadgevingen van onze Belgische experts. Ze zitten regelmatig samen met de plaatselijke autoriteiten om te kijken hoe ze de prijsstijgingen van basisgoederen de kop kunnen indrukken om zo de inwoners van Boma te beschermen...
 • Onze 2 lagere en 2 middelbare scholen met bijna 1.500 leerlingen blijven verplicht gesloten en alle kinderen werden naar huis gestuurd. Concreet betekent dit dat de 64 mensen die zijzelf maandelijks betalen (48 leerkrachten, pedagogisch directeurs, maatschappelijk werkers, verpleegsters, schrijnwerkers, bakkers,...) werkeloos zijn, met alle drastische gevolgen voor hun gezinnen. Werkloosheidsuitkeringen bestaan immers niet in Congo…
 • De 118 kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar van weeshuis CREROEA blijven geïsoleerd in hun centrum. Ze komen quasi niet buiten en ontvangen geen bezoek. Ze kregen wel het gezelschap van een 50-tal extra kinderen uit heel kwetsbare gezinnen in de omgeving. Onze bakkerij die normaal non-stop draait, heeft bovendien haar werkzaamheden moeten halveren omdat mais- en maniokmeel gerantsoeneerd werden.
 • Op de 6 ha landbouwgrond worden eerstdaags bonen, aubergines en pinda’s gezaaid/geplant.

22-03 – INFORMEREN

 

 • Na dagen proberen krijgen we père Antoine aan de telefoon. Hij was al enkele dagen in het woud met een groep kinderen op zoek naar eetbare planten en vruchten! De situatie blijkt niet echt rooskleurig te zijn. Er is een nijpend tekort aan producten en iedereen maakt zich zorgen of de gezondheidszorg in Congo D.R. deze crisis wel zal aankunnen. Die zorg is immer heel basic: geen intensieve zorg, geen middelen, geen beademingstoestellen,....laat staan mensen die deze kunnen bedienen. Bovendien krijgt men geen of heel weinig informatie van de overheid.
 • Als “hulp” brengen we Michel Mayemba (ex-wees van CREROEA, nu advocaat) haast dagelijks op de hoogte van wat onze wetenschappers hier met ons delen. Die info gebruiken ze dan om de mensen in Boma en Kinzau-Vuete te sensibiliseren.
 • Na hun relaas besluiten we als Zaba Kina vzw € 1.500 noodhulp te sturen, zodat ze een voorraad droge voeding, zeep en paracetamol kunnen aankopen vooraleer de “rijkere” Congolezen/expats alle voorraden hebben opgekocht.
© Zaba Kina

2019-10

Weerzien met de zes eerste wezen... 

Onze "ogen ter plaatse" - Zacharie en Marie-Jeanne dus - zijn tijdens hun twee maanden lange verblijf in Congo D.R. drie keer op bezoek geweest bij de door Zaba kina vzw ondersteunde vestigingen van Creroea in Boma en Kinzau-Vuetu. Dat leverde een pak foto's op waarvan we jullie een selectie tonen. En uiteraard ook een woordje uitleg...

Kinzau-Vuete

 • De scholen zijn goed gestart met 652 leerlingen in het kleuter-, lager en middelbaar.
 • De school barst bijna letterlijk uit zijn voegen en extra klassen zijn dringend nodig. Vandaar dat Creroea asbl een quasi verlaten schoolgebouw heeft aangekocht om uit te breiden.
 • We leerden ondertussen dat de directeur zijn leerkrachten niet of amper betaalde en dat er daarom nog weinig activiteit en kinderen waren. Met de steun van Creroea en uw hulp vanuit België is daar nu drastisch verandering in gekomen!

Boma

 • Onze" school is met 821 leerlingen het nieuwe schooljaar gestart.
 • De naaimachines zijn gearriveerd. Zacharie heeft ze meegepakt en helpen installeren.
 • Het naaiklasje is onmiddellijk van start gegaan. Tantine is de naaileerkracht. Zij is een ex-wees van Creroea en ondertussen getrouwd met Gabriel, eveneens een ex-wees van Creroea. Beiden zijn zo dankbaar dat  ze als vrijwilligers aan de slag blijven voor  Creroea.
 • Tantine maakt trouwens al jaren onze "uniformkes". En voor wie het nog niet wist: op de foto's kan je de kinderen van het weeshuis Creroea herkennen aan de “rode kraagjes/biesjes” op hun uniform. De andere kinderen zijn externen die door hun financiële bijdrage het schoolproject mee ondersteunen.
 • De leesboeken die jullie geschonken hebben zijn met dank aan Zacharie en Marie-Jeanne nu ook allemaal ter plaatse geraakt. En je ziet het op de foto's: de kinderen zijn er verzot op. Logisch, want boeken zijn quasi niet beschikbaar en/of onbetaalbaar!

Een historisch moment: de zes eerste wezen die père Antoine en Hannie in 1997 onder hun vleugels namen, kwamen nog eens samen. Ze zijn ondertussen afgestudeerd als agronoom, dokter, leraar, metser, mechanieker of schrijnwerker...

2019-08

Super-trots op deze
zeven afgestudeerden

In onze vorige bericht kon u de proclamatie van onze lagere en middelbare scholieren reeds uitgebreid bekijken. Ondertussen kregen we de bevestiging
dat naast al deze geslaagden maar liefst zeven (7!) van 'onze' wezen finaal afstudeerden aan verschillende hogescholen en universiteiten.

Wij zijn super-trots op hen. Ooit werden ze als heksenkinderen verstoten, sommigen
zelfs voor dood achtergelaten. Maar ze vonden een warme thuis in weeshuis CREROEA zodat ze dank zij père Antoine en zijn echtgenote Hannie en met jullie steun hun studies konden afmaken. Deze zeven zijn nu klaar om op hun beurt hun steentje bij te dragen:


 • Nicole: geneeskunde universiteit (foto)
 • Philo: elektriciteit hogeschool, met 67,5 % was hij bij de beste
 • Michel: doctoraat rechten
 • Tutuka Tsumbu: landbouwkunde hogeschool
 • Gloire: informatica universiteit
 • Hornella: master verpleegkunde
 • Papy: master pedagogiek
 • Angel: geslaagd 2de jaar geneeskunde

2019-07

Proclamatiefeest

Vakantie...

Ook in Congo D.R. zit het schooljaar er op en dus mag iedereen nu genieten van een welverdiende vakantie. Traditioneel wordt op de laatste dag van het schooljaar een proclamatie georganiseerd en dat levert altijd leuke beelden op.


Die proclamatie was trouwens één groot feest. Père Antoine en Hannie waren net als wij bijzonder trots toen hij mocht aankondigen dat alle kinderen van CREROEA die het 6de leerjaar en het 6de middelbaar afsloten geslaagd zijn voor hun staatsexamen... met maar liefst 100 %! Ze kunnen dus zonder problemen overstappen naar het middelbaar of hogere studies aanvatten. Met dank aan de leerkrachten die dit mogelijk maakten.

2019-06

Op bezoek bij onze projecten

Drie weken Congo...

Kimpese, Kinzau-Vuete, Boma... We hebben een tocht van zowat 1.200 km in een vieille bagnole voor de boeg om met eigen ogen te zien hoe het gaat met de projecten die Zaba Kina vzw met uw hulp steunt. Drie weken die ons er andermaal van overtuigen dat onze steun nodig blijft...


Chris, Lud en Nicole zijn ondertussen veilig en wel weer thuis
en hebben hun ervaringen verwerkt en op papier gezet om u deelgenoot te maken van hoe het er nu werkelijk aan toe gaat in Congo. 
Voor u aan het lezen gaat (klik op het pijltje rechtsboven in
het document hiernaast of op deze link)
geven we u alvast enkele slotbedenkingen mee van ons trio Congo-reizigers:

 • Als je voortdurend gechoqueerd bent door wat je in Congo ziet en hoort, dan ben je niet erg nuttig. Maar als het je niet meer raakt, is het misschien tijd om iets anders te gaan doen…
 • Tijdens onze reis maakten we opnieuw kennis met moedige en ondernemende Congolezen, die zelf het heft in handen nemen, gemeenschap vormen en solidair zijn met de zwaksten. Ze moeten wel, want de Congolese overheid laat haar volk in de steek op alle vlakken.
 • De succesvolle aanpak van een handvol vrijwilligers, die zichzelf niet bedienen en dingen doen die onmogelijk lijken, maakt het falen van “het systeem” alleen maar pijnlijker."

2019-06

Rotary Club Mol bekostigt oprichten

van twee schrijnwerkerijen in Congo

"Waterputten zodat er niet meer eindeloos heen en weer moet worden gelopen..." De verzuchting uit Kinzau-Vuete was enkele maanden geleden wel heel duidelijk. En omdat we ondertussen weten hoe belangrijk een goede watervoorziening is om een project met succes te begeleiden, stak Zaba Kina vzw de handen  uit de mouwen.

Financiële steun zochten en kregen we dank zij jullie hier in België.  De 'fysieke ' steun om de putten te bouwen werd zoals in alle mini-projecten die we ondersteunen, geleverd door de bewoners van Kinzau-Vuete zelf.

Uiteraard hield 'onze'  père vanuit CREROEA een oogje in het zeil en kwam hij kijken hoe een en ander werd afgewerkt.


Zijn conclusie: missie andermaal geslaagd!

Met dank voor jullie ontbeerlijke steun.

“We gaan een eigen schrijnwerkerij bouwen en zoeken dan ervaren leerkrachten die onze jongeren een gedegen opleiding kunnen geven. Wat zeg ik? We bouwen twee schrijnwerkerijen! Eentje hier bij Creroea in Boma en een tweede bij ons zusterproject in Kinzau-Vuete. En we willen er morgen al aan beginnen…”


Het kernidee van een meer dan gedurfd plan dat een eens te meer enthousiaste père Antoine vorig jaar lanceerde, is snel verwoord. Maar koken kost geld. Zeker in dit geval waar we echt helemaal van nul moeten beginnen. En dus aarzelden we als Zaba Kina vzw toch wel even om mee in de droom van onze père te springen.


Gelukkig dook er hulp op uit onverwachte hoek. Na enkele verkennende gesprekken bleken de leden van Rotary Club Mol net als wij overtuigd van de werkkracht van “onze” mensen in Congo en zegden ze hun financiële steun toe. Meer nog, het dossier dat we indienden om die steun te rechtvaardigden, verzeilde via Rotarylid Vera Cambré op de tafel bij Rotary International (District Grant). En ook daar was men – met onze dank aan Vera – al snel overtuigd dat het project mits een financieel ruggensteuntje tot een goed einde kon worden gebracht.


Met de steun van zowel Rotaryclub Mol als Rotary International achter de hand, kon zo het licht op groen worden gezet voor het dubbele schrijnwerkerijproject. En père Antoine en zijn medewerkers hielden woord. In geen tijd stampen ze letterlijk een eerste uitgeruste schrijnwerkerij-school in Boma/Creroea uit de grond. Het ging allemaal zelfs zo snel dat er op dit ogenblik al een twintigtal leerling-schrijnwerkers dagelijks aan de slag is.


“Logisch toch dat het zo snel kan gaan,” reageert père Antoine op onze verraste blikken toen we enkele weken geleden een bezoek brachten. “We hebben hier al een opvangtehuis voor adolescente weesjongens die we met de steun van Zaba Kina vzw ook onderwijs aanbieden. Maar je moet realistisch zijn. Niet alle jongens kunnen nadien hogere secundaire of voortgezette studies aan. Vandaar dat we ook technische studierichtingen willen aanbieden. Deze schrijnwerkerij is nog maar een eerste stap. In een later stadium willen we nog uitbreiden met een afdeling landbouwtechnieken, automechanica, enz.”


Kinzau-Vuete
De beslissing om in Boma te beginnen, viel omdat er op dat ogenblik nog geen “eigen, veilige plek” was in Kinzau-Vuete waar al het (dure) materiaal veilig kon worden opgeslagen. Maar daar wordt volop aan gewerkt en de fundering van de schrijnwerkerij is al klaar. Met een deel van de middelen die Rotaryclub Mol en Rotary International ons ter beschikking stelde, werd er niet alleen geïnvesteerd in de ruwbouw van een extra lagere school in Kinzau-Vuete, maar krijgt ook de tweede schrijnwerkerij al vorm. Nog even dus, en ook daar rollen de eerste zelfgemaakte (school)meubelen het eigen atelier uit.


“De vrijwilligers van Zaba Kina vzw werken met veel plezier voor zowat elke euro die we in onze projecten in Boma en Kinzau-Vuete investeren. Maar zo’n flinke financiële ruggensteun krijgen als deze van Rotaryclub Mol en Rotary International, dat doet enorm veel deugd,” verwoordt Chris Philipsen haar dank. Samen met Nicole en Ludo Vos bezocht ze onlangs beide projecten.


“In overleg met onze Congolese partners investeerden we als Zaba Kina vzw de voorbije 11 jaar welbewust alleen maar in duurzame projecten. De positieve impact is enorm. Er is nu drinkbaar water, sanitair en elektriciteit voor het weeshuis en de omgeving. We bouwden niet alleen twee lagere en twee middelbare scholen maar ook een medisch centrum met materniteit. En we steunden campagnes rond familie-planning. Op de loonlijst van onze Congolese partners staan ondertussen al 52 mensen: leerkrachten, maatschappelijk werkers, dokters, verpleegsters, vroedvrouwen, metsers, elektriciens, mekaniekers, bakkers en… nu dus ook schrijnwerkers!”

Zaba Kina
Rotary Mol
Rotary International

2019-05

Blij met uw waterputten in Kinzau-Vuete

Dat Zaba Kina vzw een hart voor Congo heeft, weten jullie al langer. En dat we dank zij jullie de projecten van "onze mensen" in Boma, Epeki en Kinzau-Vuete permanent kunnen steunen, is ook geen geheim. Maar dat Zaba Kina vzw nu genomineerd werd voor de Molse Cultuurprijs 2018 is wel een verrassing.


Nu ja, als trouwe volgers wisten jullie natuurlijk al langer dat we regelmatig uitpakken met een straffe culturele activiteit. Dat ging ook niet onopgemerkt voorbij aan de leden van het selectiecomité van de Molse Cultuurprijs. Zij oordeelden dat Zaba Kina vzw met de theatervoorstelling ‘Dis-Moi’ van twee jonge Vlaams-Afrikaanse actrices over hun zoektocht naar identiteit; de komst van Michael Van Peel met zijn show ‘Van Peel tot Evenaar’ én het feit dat we Het Grote Oor konden overtuigen om hun voorstelling ‘FrontTaal’ nog eens te brengen, in aanmerking komt voor deze prijs.


Maar uiteindelijk zijn jullie het die beslissen wie deze prijs krijgt. En dus rekenen we (andermaal) op jullie steun. Nog tot 17 februari kan je een stem uitbrengen voor Zaba Kina vzw via de website van de gemeente Mol. Klik dus snel op deze link en zet Zaba Kina vzw op één door het cijfer 3 in te tikken bovenaan het stemformulier.

Alvast héél veel dank voor je steun!

2019-02

Breng voor 17 februari je stem uit!

Cultuurprijs Mol voor Zaba Kina vzw?

2019-04

Schrijfster Kongokorset te gast bij Zaba Kina

De eerste blanke vrouw
in Congo was Belgisch


Kruis maar meteen aan in je agenda: donderdag 9 mei 2019 moet je om 20 uur in de leeszaal van de Bib in Mol zijn! Met authentiek bronnenmateriaal verhaalt auteur Herlinde Leyssens dan hoe in het begin van vorige eeuw Gabrielle Deman als allereerste blanke vrouw het binnenland van het toen nog koloniale Congo  doorkruiste.


Het levensverhaal van Gabrielle inspireerde Herlinde Leyssens tot het schrijven van haar debuutroman "Kongokorset". Meer dan 300 (liefdes-) brieven, dagboeken en foto’s die ze terugvond in het AfrikaMuseum in Tervuren, raadpleegde Leyssens om een boeiend verhaal te schrijven.

Een aantal van die documenten brengt ze mee naar Mol om u nog meer te vertellen over de achtergrond en drijfveren van de wetenschapster Gabrielle die met grenzeloze ambities naar het koloniale Congo trok.

Reserveren voor deze lezing hoeft niet, maar het aantal plaatsen in de Bib, (Molenhoekstraat 2, Mol) is beperkt, dus tijdig aanwezig zijn voor deze literaire avond die Zaba Kina vzw samen met de Bib en Rugendo vzw organiseert, is de boodschap.

Boulangerie Papa St. Zacharie... is nu open.
Bakker Père
Pistolets en stokbrood à volonté.
De meelbak.
Het vuur is klaar, laat de broodjes maar komen!
Nog even de kwaliteit van het deeg checken.
En nu maar wachten...
Vers uit de oven
De bakkersgasten steken een handje toe.
Even wat tijd maken voor een foto.
Feestballonnen om de opening te vieren..

2019-01

CREROEA bouwt zelf een bakoven

Verse broodjes à volonté uit onze eigen bakkerij!


De communicatie met Congo verliep de voorbije weken niet zo vlotjes, maar de schaarse keren dat we toch contact konden leggen, klonk père Antoine razend enthousiast over de nieuwste realisatie van CREROEA: een eigen bakkerij!


Het was wachten tot de internetverbindingen weer genormaliseerd waren om u enkele foto's van dit project te kunnen tonen. Onze Père is maar wat fier u zijn bakkerskunsten en tonen, en zijn bakkersgasten steken daarbij graag een handje toe.


De bakkerij draait nu al enkele weken op volle toeren en het vuur in de zelfgebouwde bakoven krijgt amper de kans te doven, want iedereen wil van de verse pistolets en stokbroden proeven.


Iedereen is dan ook heel fier op deze realisatie, die andermaal een bewijs is dat CREROEA  door zelf de handen uit de mouwen te steken voor een positieve noot zorgt in de regio en dat men zich niet laat verlammen door de dagelijkse harde realiteit.

2018-10

FronTTaal: à la guerre comme à la guerre!

Enkele jaren geleden verraste cabaretgroep

Het Grote Oor iedereen met een onvervalste soldatenrevue: FronTTaal. In een wervelende show brachten ze historische liedjes, hilarische filmpjes en dolle sketches, net zoals dat tijdens de oorlogsjaren 1914-18 gebeurde om de soldaten achter het IJzerfront wat ontspanning te bezorgen.


Op de vooravond van de herdenkingen van 100 jaar Groote Oorlog, herwerkte Het Grote Oor - voor de gelegenheid omgedoopt tot Het Groote Oor - deze revue. De destijds vermiste soldaat Joannes V. is immers weer opgedoken en zijn plotse verschijning aan het front is voldoende om zijn moegestreden lotgenoten op te zwepen om nog eenmaal het beste van zichzelf te geven.


FronTTaal 2 kan je vrijdag 9 en zaterdag 10 november zelf meemaken in het Sint-Jan Berchmanscollege, Jakob Smitslaan 36 te Mol.

De voorstelling begint om 20 uur stipt. Je zitje reserveren kost 10 euro en doe je nu meteen door

te telefoneren naar 0477 97 25 98 of 014 31 72 51.

Je kan ook een mailtje sturen info@zabakina.be

of tjen.martens@gmail.com.


De opbrengst van deze dubbele uitvoering – een (h)eerlijke samenwerking tussen Het Grote Oor, Zaba Kina vzw en het Sint-Jan Berchmanscollege – gaat naar Zaba Kina vzw, dat samen met haar plaatselijke partner CREROEA, prachtig educatief werk verricht in Congo D.R., waardoor op 3 september 2018 maar liefst 1.533 kinderen en jongeren naar school konden.

Kinzau-Vuete: ook hier bouwen we mee aan hun toekomst

Onze partner Creroea heeft ondertussen heel wat expertise en ervaring inzake onderwijs, gezondheidszorg, familieplanning, landbouw, enz. En ook al is hun eigen situatie in Boma nog verre van ideaal, voortaan delen ze al hun vaardigheden met de 20.000 inwoners van Kinzau-Vuete,  70 km ten noordoosten van Boma.


De voorbije maanden werd daar keihard gewerkt om een bestaand gebouw te renoveren en een nieuw opvangcentrum te bouwen. Bijna 600 kinderen konden zo op de eerste schooldag terecht in een 1 kleuterklas, 6 lagere en 4 middelbare klassen. Al die werken werden uitgevoerd met uw steun en die van Provincie Antwerpen en Rotary Mol.

Nu de aanpassingswerken achter de rug zijn, staan bijkomend een  weeshuis(je), vaklokaal en een medische post in de steigers. Klik  op de tab Kinzau-Vuete  bovenaan de pagina om er alles over te vernemen.

2018-09

Kladedder brengt Onzevader voor Zaba Kina

Wij waren erbij tijdens de première en wisten het meteen: dit was een  voorstelling die we moeten aanbieden aan onze Zabakiniens. Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober 2018 kan u dus komen genieten van Onzevader in Tejater De Orchidee in Tielen. 


Tien uitverkochte voorstellingen boekte theatergroep Kladedder met "Onzevader", geschreven door Ineke Peeters. Een waargebeurd verhaal dat je  nu eens doet schaterlachen, dan weer glimlachen of dwingt muisstil te zijn. En aan het einde zal je net zoals wij diep ontroerd zijn.


Het verhaal: Eloïse heeft op rijpe leeftijd besloten nog iets aan haar figuur te doen. In de fitnesszaal loopt ze haar dochter Tanja tegen het lijf. Onschuldige gesprekken leiden hen terug naar hun leven met de man die ze Onzevader noemen. Wat is er met hem aan de hand? Wat is Eloïse van plan? En wat is er jaren geleden gebeurd? Op deze vragen kwam nooit een antwoord. Tot vandaag...


Reserveer snel je ticket via 0477 97 25 98 of  mail naar info@zabakina.be


De voorstelling wordt belangeloos verzorgd door Kladedder en Tejater De Orchidee. De opbrengst  is bestemd voor     onze projecten in Boma en Kinzau-Vuete. Samen met onze Congolese partner Creroea en uw onmisbare steun konden we daar begin september maar liefst 1.533 kinderen en jongeren naar school laten gaan.

2018-08

Birdy Tam Tam komt naar Bosbar

Zondag 19 augustus is het de beurt aan Zaba Kina vzw om de Bosbar aan het Ecocentrum De Goren uit te baten. Van 11 tot 17 uur zijn onze vrijwilligers aanwezig om je in het unieke, groene kader aan de Postelsesteenweg 71 in Mol een onvergetelijke dag te bezorgen.

Een greep uit de activiteiten die we aanbieden:

 • je eigen windspinner maken van een PET-fles;
 • Afrikaans dansen met Zacharie en Abel;
 • spelen, klauteren, springen... in het Dollemollebos;
 • een infostand over roofvogels;
 • verpozen op het zomerterras met een drankje en een hapje:

Congolese beignets of taart;

 • de Birdy Tam Tam: een uniek handgemaakt houten vogeltje.

2018-07

Genieten van de vakantie


De leerkrachten hebben een brief gestuurd om ons (lees: u allemaal) te bedanken en de kinderen te feliciteren, want die hebben hard gewerkt. Volgende week worden de lessen hervat voor de zwakkere leerlingen en voor studenten die door omstandigheden ee aantal lessen misten. Kwestie van op 3 september zonder zorgen aan het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen.

De leerkrachten zitten overigens niet stil tijdens de vakantie. Ze kregen van Creroea een landbouwterrein van 2 ha in bruikleen, waar ze o.a. aubergines telen. De opbrengst is een welgekome aanvulling op hun loon, zeker nu mede door de politieke impasse waarin Congo D.R. al maanden verkeert de prijzen van levensnoodzakelijke goederen bijna verdubbeld zijn.

De foto's  geven een idee van hoe men het schooleinde vierde bij Creroea. De proclamatie is ieder jaar weer een hele happening. Schrik niet van de "witte koppen". Da's ook een traditie en duidt erop dat de leerling in kwestie heel goeie resultaten behaalde...


Nog enkele andere nieuwtjes:

 • Het ziekenhuis wordt momenteel gerund door dokter August. En père Antoine liet al weten dat hij heel tevreden is over de wijze waarop dat gebeurt.
 • Hannie is sinds vorige zaterdag teruggekeerd uit Boma. En dat niet alleen tot haar tevredenheid! Om haar taak te verlichten werden er twee meisjes extra in dienst genomen, die het huishoudwerk in het weeshuis doen.


2018-05

CREROEA draait op volle toeren


De lessen rond familieplanning in CREROEA worden nog steeds druk bijgewoond. En ook de pre- en postnatale consultaties worden - met baby op de arm - druk bezocht. Het belang van vaccinaties en vitaminen voor de baby's, is ondertussen steeds duidelijker voor de mama's en papa's die naar deze consultaties komen. 'Onze' kliniek draait ook op volle toeren. Net voor we deze fotoreeks ontvingen, voerde Dr. Auguste nog met succes een blindedarmoperatie uit.


Goed nieuws ook van Hannie: haar meer dan dringende operatie is geslaagd en vorige week reisde ze van Kinshasa naar Matadi, waar ze nog één maand moet/mag uitrusten bij enkele vrienden. Dat père Antoine wat vermoeid oogt op de foto's, is dan ook begrijpelijk. Naast zijn bezorgheid om Hannie, heeft hij het echt niet onder de markt in het weeshuis, waar weer enkele nieuwe baby's en kinderen jonger dan 2 jaar om aandacht vragen. Het zou ons dan ook niet verbazen als we eerstdaags te horen krijgen dat Hannie toch wat vroeger weerkeert uit Matadi om terug bij "haar kindjes" te zijn.

 


'Onze' advokaat Michel draagt zoals hij dat beloofde meer dan zijn steentje bij in de goede werking van CREROEA. Michel verblijft heel vaak in Kinshasa, waar hij zoveel mogelijk rechtszaken probeert aan te nemen om op die manier mee de kosten voor de voeding van de baby's in het weeshuis en de operatie van Hannie te betalen.


2018-03

Michael Van Peel combineert zondag 15 april 2018 zijn twee grote passies:

Op de Vespa door de Kempen en  genieten met "Van Peel tot Evenaar"

Naast een succesvolle stand-upcomedian is Michael Van Peel ook een echte Vespa-liefhebber. Zondag 15 april 2018 combineert hij beide zaken voor Zaba Kina vzw: eerst maakt hij samen met jou een Vesparit door de Kempen en 's avonds kan je gaan genieten van zijn verslag over een onwaarschijnlijke trektocht dwars door de Sahara...


“Van Peel tot Evenaar” is de titel van het verslag over zijn avon-tuurlijke tocht met een  Vespa. Vijftig dagen lang, 10.000 km ver. Michaël Van Peel trotseerde  zandstormen in de Sahara, mini-tornado’s, bloedhete temperaturen, mijnenvelden, corrupte grenswachters, malariamuggen en zompige modderpistes toen hij van Antwerpen naar Dakar trok op zijn tweewieler.

In zijn avondvullende show die doorspekt is met typische Van-Peelhumor plaatst hij zondag 15 april zijn ervaringen en aan-varingen met andere culturen tegenover onze Westerse eigen-aardigheden. En daarbij aarzelt hij niet ons en zichzelf een kritische spiegel voor te houden.

Om  helemaal in de stemming te komen en tenvolle te genieten van deze show in zaal 't Getouw te Mol, kan je 's namiddags deelnemen aan een Vesparit doorheen de Kempen. Met niemand minder dan Michaël Van Peel himself en de leden van Vespa Club Kempen die dit jaar het 10-jarige jubileum vieren!

Al wie tijdig inschrijft via info@vespaclubkempen.be mag zondagnamiddag deelnemen aan "van Geel tot Evenaar", zoals deze feestelijke jubileumrit de geschiedenis zal ingaan. Vertrekken doe je op de markt in Geel en na een bepijlde rit door de Kempen met enkele leuke tussenstops ben je tijdig in Mol om de avondvoorstelling  bij te wonen. 

Kaarten voor de zaalshow kan je reserveren via de  vertrouwde  weg. Alle infokanalen vind je terug op de affiche. Gewoon even aanklikken en meteen bestellen!

2018-01

Een voorstelling die je niet mag missen:

Dis-moi wie ik ben


In een wervelwind van korte scènes nemen Aïcha Cissé en Aminata Demba je tijdens "Dis-moi wie ik ben" mee in de zoektocht naar hun identiteit. Ze deden dat ondertussen al meer dan 100 keer en Zaba Kina is fier hen dinsdag 30 januari 2018 in Mol te mogen begroeten.


De twee jonge Vlaamse actrices met Afrikaanse roots verdienden hun sporen bij  Toneelhuis, Laika, De Maan, KunstZ, enz. Met "Dis-moi wie ik ben" brengen ze een verfrissend zelfportret van de “tweede generatie”-jongeren die navigeren tussen verschillende culturen.

 

Aminata en Aïcha leggen in een regie van Frédérique Lecomte alle clichés en vooroordelen over migratie en identiteit vrank en vrij "op een hoopje" om ze dan met hun stralende glimlach onderuit te halen.


"Dis-moi wie ik ben" deint op luchtige grappen, maar is tegelijkertijd een noodkreet om elke vorm van discriminatie te stoppen.


Dinsdag 30 januari zijn ze te gast in Schouwburg Rex in Mol. Tickets kosten € 13 (€ 10 in voorverkoop) of € 8 voor abonnees van 't Getouw. Reserveren kan je via

014 33 09 00, cultuurbalie@gemeentemol.be of via de website www.getouw.be. Via Zaba Kina reserveren kan ook: 0477 97 25 98 of info@zabakina.be


De opbrengst van deze avond gaat  naar de projecten van Zaba Kina vzw in Boma (DR Congo) waar we samen met onze Congolese partner Creroea blijven werken aan de toekomst van bijna 1.000 kinderen en jongeren.

2017-10

"Dit is echt wel ons mooiste geschenk ooit"

De gezichten van de kinderen in het wees- en opvangtehuis en de school van CREROEA glunderden als nooit tevoren toen ze de 1.840 boeken ontdekten in de dozen die Zaba Kina vzw hen de voorbije zomer toestuurde. En om te bewijzen hoe tevreden ze wel zijn en hoe gretig er van deze boeken gebruik wordt gemaakt, stuurden ze ons nu enkele foto's door van hun "leeszaal".


Voor ons lijkt het vanzelfsprekend, maar in Congo D.R. zijn heel wat van deze boeken gewoon niet verkrijgbaar of heel erg duur. Dus als er dan plots bijna 2.000 werken over aardrijkskunde, geschiedenis, dieren en planten, de planeten, het menselijk lichaam, woordenboeken, enz. in de boekenkast komen te staan, kan het niet anders of je bent de koning te rijk.

We maken van deze gelegenheid dan ook graag gebruik om nogmaals de organisatie "Read to Grow" te danken voor de boeken die hun medewerk(st)ers inzamelden. In CREROEA zullen ze er ongetwijfeld nog jarenlang heel wat kennis uit halen!

2017-10

De klassen barsten uit hun voegen!

Nee, we overdrijven niet: met meer dan 700 leerlingen barsten de 13 klassen in de lagere school en het eerste, tweede en derde middelbaar bijna letterlijk uit hun voegen. Al een geluk dat er tijdens de vakantiemaanden met man en macht  enkele nieuwe klassen werden gebouwd. Toch rees er een nieuw probleem: een nijpend tekort aan schoolbanken. Maar geen nood: père Antoine en acht van zijn 'grote' jongens trokken meteen 'la forêt' in om hout te zoeken, waarvan ze nieuwe schoolbanken kunnen maken!


Het grote succes van het scholenproject dat Zaba Kina vzw samen met CREROEA sinds  enkele jaren op poten zet, blijft dus duren. En daar zijn we heel blij om, ook al vertaalt dat succes zich bij de start van het nieuwe schooljaar in een nijpend tekort aan schoolbanken. Maar zoals we dat ondertussen gewoon zijn, pakken de verantwoordelijken dat heel pragmatisch én zelfstandig aan: bomen kappen in het bos en snel nieuwe banken maken, want het kan niet dat iemand van onderwijs verstoken blijft omdat er geen (zit)plaats is in het klaslokaal .


Onze schoolbanken worden bovendien ook intensief gebruikt voor de volwassenenvormingen ‘s avonds en tijdens het weekend: alfabetisering, familieplanning, gezondheid en voeding, computerlessen, naaiklassen. Ze zijn daarom dikwijls na enkele schooljaren quasi versleten.


In het  fotoalbum dat we deze week ontvingen, duikt ook een foto op van Grietje, het meisje dat enkele maanden geleden bij hoogdringendheid werd opgehaald in  Matadi en het ondertussen heel goed stelt. Verder kunnen  we nog meegeven dat er weer drie baby's werden geboren in onze materniteit - waarvan één met  keizersnede. Alle moeders en baby's verkeren in goede gezondheid. Een van de pasgeboren woog zelfs ruim 5 kg!. 

2017-08

Drukke vakantiemaanden

Van vakantie was er niet echt sprake bij CREROEA in Boma. Ze hebben er met man (vrouw) en macht heel hard gewerkt om onder meer drie nieuwe klassen te bouwen en zo de middelbare school uit te breiden. En met het steenafval hebben ze de terrassen van het ziekenhuis geplaveid.


De 20 colli's die Zaba Kina vzw verstuurde, zijn ondertussen in prima staat toegekomen. En de collectie Franse leesboeken die ze in dit pakket 'ontdekten' was naar eigen zeggen hun mooiste cadeau ooit!


De naaimachines bewijzen meer dan ooit dienst. De naaiklas draait op volle toeren omdat er bijna 100 uniformpjes klaar moeten geraken tegen het nieuwe schooljaar.


Goed nieuws is ook dat alle bewoners van CREROEA duidelijk gezonder en gevarieerder eten. De vrouw van de gouverneur heeft enkele zakken zoete aardappelen laten leveren voor de kinderen, voor hen een lekkernij!


De Nissan en de moto  rijden tegenwoordig dag en nacht rond als taxi. Ze worden ook gebruikt om zwangere vrouwen en zieken te vervoeren. Het ziekenhuis draait dan ook op volle toeren, met o.a. de geboorte van een nieuwe baby.


Onze advokaat Michel is ondertussen weer even naar Kinshasa getrokken, waar hij een examen dient af te leggen voor zijn eerste jaar doctoraat. Duimen maar


Sinds 4 augustus zijn 34 kinderen gestart in het hoger middelbaar. Daarvoor trekken ze naar verschillende scholen in Boma en - zoals beloofd - heeft Zaba Kina vzw het schoolgeld voor deze jongeren betaald. Dat deden we ondertussen ook voor vier anderen die met hun universitaire studies starten.

2017-08

De Bosbar kleurt een dagje Congolees

Zaba Kina vzw baat zondag 20 augustus voor één dag de Bosbar uit aan het Ecocentrum De Goren in Mol. Van 11 tot 17u zijn sfeer en enthousiasme de hoofdingrediënten van ons recept voor die dag, aangevuld met een fris, begeesterend en verrassend programma.


Alle activiteiten die we jullie die dag aanbieden zijn gratis:

 • een dansje op de ritmische klanken van en met onze Afrikaanse vrienden Zacharie, Sugga, Joseph,...
 • bloemen maken met petflessen
 • een demo/infostand met roofvogels
 • creatief bezig zijn met papier
 • een demo/infostand met hulpgeleidehonden
 • korte filmpjes over onze projecten in Boma, Congo,


Uiteraard kan  je in 'onze' Bosbar aan de  Postelsesteenweg 71 ook een babbeltje komen slaan met je vriend(inn)en terwijl je geniet van een frisse pint, een steviger biertje of bubbels, lekkere Congolese beignets, koffie met taart, enz...

Vrijwilligers van Zaba Kina vzw staan de ganse dag klaar om je in de watten te leggen. En de opbrengst gaat - zoals je dat gewoon bent - tot de laatste eurocent rechtstreeks naar onze partner asbl Creroea in Boma, D.R. Congo.

 

Ben je een wandel- of fietsliefhebber? In het Ecocentrum vind je verschillende wandel- en fietsbrochures.  De streek staat bekend als het ‘Kempense Lake District’ en die naam is echt niet overdreven!

 

Jong en minder jong zijn zondag 20 augustus  van harte welkom op ons gezellig zomerterras, midden een uniek groen kader. Tot dan?!


2017-07

Met vlag en wimpel geslaagd voor staatsexamen

Alle 26 finalisten van het 6de leerjaar van de lagere school van CREROEA zijn geslaagd voor het verplichte staatsexamen en mogen dus volgend jaar naar het middelbaar. Hun resultaten waren uitstekend: ze behaalden allemaal 100% op het examen! Dat is uiteraard in de eerste plaats de verdienste van de kinderen zelf en hun leerkrachten. Maar als Zaba Kina vzw zijn wij toch ook wel een beetje trots met dit mooie resultaat.

'Onze' school werd dit schooljaar aangeduid voor het organiseren van het verplichte staatsexamen voor 3 scholen in Boma... Een prestigezaak, want een vergoeding van de overheid staat daar niet tegenover. Maar net zoals père Antoine vinden we het naast een hele eer ook het bewijs dat de school van CREROEA na amper vijf jaar echt op de kaart staat en op korte tijd een hele goeie naam heeft opgebouwd.

2017-06

Na enkele spannende dagen...

Warm welkom voor een mondje extra

Het voorbije weekend werd CREROEA gecontacteerd door een ziekenhuis in Matadi waar een baby - een meisje van amper 2 maanden - met ondervoedingsverschijnselen was opgenomen. De moeder bleek niet in staat om voor haar baby te zorgen en omdat er in Matadi geen weeshuis is, werden via Madame Marie-José (de burgemeester van Boma) père Antoine en Michel verwittigd.

De snelste manier om een goede oplossing te vinden voor het meisje, bleek uiteindelijk een adoptie door père Antoine en Hannie. Om dat te regelen trok père Antoine maandag naar Matadi. Donderdag was hij weer thuis. Met het meisje.

Zaba Kina vzw heeft de gerechts- en ziekenhuiskosten in Matadi betaald, naast een “afkoopsom” voor de mensen die sinds de geboorte voor haar zorgden.

Er zijn sterke vermoedens dat het meisje het halfzusje is van Ludje die 5 jaar geleden in het weeshuis terechtkwam nadat hij als te vroeg geboren jongentje was teruggevonden in een vuinisbak. Bloed- en DNA-onderzoek moeten dit nog bevestigen, maar de getuigenissen van enkele prostituées die zich hadden "ontfermd" over het meisje, wijzen in die richting. De gerechtelijke autoriteiten in Matadi vermoeden overigens dat de dames die zich over het meisje ontfermden dat deden om haar te kunnen “doorverkopen”.

De omstandigheden in acht genomen is de gezondheid van de nieuwste bewoonster van CREROEA "redelijk goed", wist père Antoine ons nog te melden.

2017-05

Enkele beelden die ons en u gelukkig maken

We hebben al heel vaak benadrukt hoe belangrijk père Antoine en zijn Hannie zijn voor Creroea. We  waren dan ook dolgelukkig toen we enkele dagen geleden deze fotoreeks ontvingen en hopen dat u met ons hun geluk deelt. 

2017-04

Zij doen het zelf! Wij blijven helpen

Geen wereldschokkende gebeurtenissen in april. Het leven in Creroera gaat - gelukkig maar - zijn  gangetje zonder al te veel problemen. Tijd dus voor een foto-album om te laten zien dat  mede dank zij uw steun, maar heel zeker ook door hun eigen inzet - het dagelijkse leven in Boma steeds beter wordt.

 


Op de foto's zie je hoe de bouw van het klasje voor het 3de middelbaar ondertussen aardig opschiet en dat 'onze girls' al eens graag pronken met hun nieuwe 'hot' kapsel.  Het 4de leerjaar ging even in het gelid staan voor de foto  en dat we andermaal trots mochten zijn tijdens de proclamatie net voor de paasvakantie spreekt voor zich.  Een trotse nieuwe papa en enkele patiënten tonen dat ons medisch centrum Sainte Christiane zijn nut bewijst. Dat medisch centrum draait echt wel  op volle toeren: geboortes, consultaties familieplanning, pre- en postnatale zorg, sterilisaties, inentingsprogramma’s, HIV-testen en behandelingen, enz. En van de kindergezichten op de laatste foto's van deze reeks kan u zelf aflezen hoe blij ze wel zijn met hun nieuwe  bed en een nieuwe matras!

Langzaam maar zeker komen we zo dus bij ons hoofddoel: hen meer autonoom maken  en minder afhankelijk van de steun van Zaba Kina vzw. De schoolkosten (70% van de salarissen van de leerkrachten lagere school, het schoolgeld voor de  middelbare scholieren en het  inschrijvingsgeld van de universiteitsstudenten) blijven we uiteraard nog betalen, want dit is op middellange termijn de meest rendabele investering.

2017-03

Onverwacht bezoek levert extra steun op

Het onverwachte bezoek van Madame Kabila aan Creroea bleef niet zonder gevolgen. Madame vertrok met de belofte dat ze voor extra steun zou zorgen... en ze hield woord. Foto's van haar bezoek hebben we jammer genoeg niet, want het was strikt verboden  te fotograferen.   Maar ze was getroffen door het goede werk van père Antoine en Hannie en beloofde hulp te sturen. Het resultaat van die belofte kunnen we wel laten zien.

 


Madame Kabila kwam het overstromingsgebied in Boma bezoeken en madame Marie-Josée, de burgemeester van Boma, heeft haar toen naar Creroea geloodst. Creroea ving niet alleen tijdelijk twee gezinnen op die alles waren kwijtgeraakt,  er zijn ook 5 weeskinderen bijgekomen na de overstromingen. Niets dan lovende woorden daarvoor van de presidentsvrouw  die  als dank   100 zakken cement schonk en 60 splinternieuwe metalen stapelbedden met nieuwe matrassen voor de kinderen liet aan rukken én een voorraad droge voeding voor 3 maanden. Bovendien beloofde ze voor hulp te zorgen om het sanitair blok te renoveren, want dat is na bijna 10 jaar zeer intensief gebruik hoogdringend!


Met die onverwachte hulp zijn ze meteen aan de slag gegaan met de bouw van een  extra klas voor het 3de middelbaar. Deze werken willen ze helemaal zelf financieren met de inkomsten van de school en het medisch centrum “Sainte Christiane”. Tegelijkertijd bouwen ze een bibliotheek/leeszaaltje, opnieuw met eigen middelen. Om de bib af te werken en in te richten  heeft Zaba Kina vzw $ 1.100 geschonken.  Eén van de volgende dagen vertrekken bovendien maar liefst  1.840 Franstalige educatieve boeken naar Boma, een gift van het Nederlandse ‘'”Read to grow”.


Op de foto's zie je alvast dat  de kinderen super-blij zijn met hun nieuwe bedden en dat  de metalen bedden in het ziekenhuis  ook goed van pas komen.


 

Het was wel even schrikken toen er vorige week plots een elektriciteitspanne was: kortsluiting in de elektriciteitskast en een  klein brandje waren de oorzaak. Gelukkig zonder al te veel problemen en ondertussen is alles weer hersteld.

Hannie is stilaan aan de beterhand, niet in het minst tot grote  vreugde van de kleintjes en van onze advokaat Michel die een bezoek bracht aan zijn 'thuis'.