Start

Jouw hulp blijft welkom


Wil jij Zaba Kina vzw helpen?

Dat kan door maandelijks

een vaste som - 10, 15 of 20 euro -

over te schrijven naar rekening

BE48 0013 9887 8527 

[BIC: GEBABEBB]

van Zaba Kina vzw.


Wil je meer informatie?


Stuur je gegevens en je vraag

naar info@zabakina.be of

bel gewoon even: 0477 97 25 98.

Privacyverklaring Zaba Kina vzw


Wij beschermen uw privacy.

Lees hier hoe we omgaan met

de gegevens die u ons verstrekt.

2019-10

Weerzien met de zes eerste wezen... 

Onze "ogen ter plaatse" - Zacharie en Marie-Jeanne dus - zijn tijdens hun twee maanden lange verblijf in Congo D.R. drie keer op bezoek geweest bij de door Zaba kina vzw ondersteunde vestigingen van Creroea in Boma en Kinzau-Vuetu. Dat leverde een pak foto's op waarvan we jullie een selectie tonen. En uiteraard ook een woordje uitleg...

Kinzau-Vuete

 • De scholen zijn goed gestart met 652 leerlingen in het kleuter-, lager en middelbaar.
 • De school barst bijna letterlijk uit zijn voegen en extra klassen zijn dringend nodig. Vandaar dat Creroea asbl een quasi verlaten schoolgebouw heeft aangekocht om uit te breiden.
 • We leerden ondertussen dat de directeur zijn leerkrachten niet of amper betaalde en dat er daarom nog weinig activiteit en kinderen waren. Met de steun van Creroea en uw hulp vanuit België is daar nu drastisch verandering in gekomen!

Boma

 • Onze" school is met 821 leerlingen het nieuwe schooljaar gestart.
 • De naaimachines zijn gearriveerd. Zacharie heeft ze meegepakt en helpen installeren.
 • Het naaiklasje is onmiddellijk van start gegaan. Tantine is de naaileerkracht. Zij is een ex-wees van Creroea en ondertussen getrouwd met Gabriel, eveneens een ex-wees van Creroea. Beiden zijn zo dankbaar dat  ze als vrijwilligers aan de slag blijven voor  Creroea.
 • Tantine maakt trouwens al jaren onze "uniformkes". En voor wie het nog niet wist: op de foto's kan je de kinderen van het weeshuis Creroea herkennen aan de “rode kraagjes/biesjes” op hun uniform. De andere kinderen zijn externen die door hun financiële bijdrage het schoolproject mee ondersteunen.
 • De leesboeken die jullie geschonken hebben zijn met dank aan Zacharie en Marie-Jeanne nu ook allemaal ter plaatse geraakt. En je ziet het op de foto's: de kinderen zijn er verzot op. Logisch, want boeken zijn quasi niet beschikbaar en/of onbetaalbaar!

Een historisch moment: de zes eerste wezen die père Antoine en Hannie in 1997 onder hun vleugels namen, kwamen nog eens samen. Ze zijn ondertussen afgestudeerd als agronoom, dokter, leraar, metser, mechanieker of schrijnwerker...

Infofolder

Klik op  de cover van de infofolder van Zaba Kina vzw en je kunt het document

in een nieuw tabblad lezen.

2019-08

Super-trots op deze
zeven afgestudeerden

In onze vorige bericht kon u de proclamatie van onze lagere en middelbare scholieren reeds uitgebreid bekijken. Ondertussen kregen we de bevestiging
dat naast al deze geslaagden maar liefst zeven (7!) van 'onze' wezen finaal afstudeerden aan verschillende hogescholen en universiteiten.

Wij zijn super-trots op hen. Ooit werden ze als heksenkinderen verstoten, sommigen
zelfs voor dood achtergelaten. Maar ze vonden een warme thuis in weeshuis CREROEA zodat ze dank zij père Antoine en zijn echtgenote Hannie en met jullie steun hun studies konden afmaken. Deze zeven zijn nu klaar om op hun beurt hun steentje bij te dragen:


 • Nicole: geneeskunde universiteit (foto)
 • Philo: elektriciteit hogeschool, met 67,5 % was hij bij de beste
 • Michel: doctoraat rechten
 • Tutuka Tsumbu: landbouwkunde hogeschool
 • Gloire: informatica universiteit
 • Hornella: master verpleegkunde
 • Papy: master pedagogiek
 • Angel: geslaagd 2de jaar geneeskunde
Flyer Zabakina

Videobeelden

2019-07

Proclamatiefeest

Vakantie...

Ook in Congo D.R. zit het schooljaar er op en dus mag iedereen nu genieten van een welverdiende vakantie. Traditioneel wordt op de laatste dag van het schooljaar een proclamatie georganiseerd en dat levert altijd leuke beelden op.


Die proclamatie was trouwens één groot feest. Père Antoine en Hannie waren net als wij bijzonder trots toen hij mocht aankondigen dat alle kinderen van CREROEA die het 6de leerjaar en het 6de middelbaar afsloten geslaagd zijn voor hun staatsexamen... met maar liefst 100 %! Ze kunnen dus zonder problemen overstappen naar het middelbaar of hogere studies aanvatten. Met dank aan de leerkrachten die dit mogelijk maakten.

2019-06

Op bezoek bij onze projecten

Drie weken Congo...

Kimpese, Kinzau-Vuete, Boma... We hebben een tocht van zowat 1.200 km in een vieille bagnole voor de boeg om met eigen ogen te zien hoe het gaat met de projecten die Zaba Kina vzw met uw hulp steunt. Drie weken die ons er andermaal van overtuigen dat onze steun nodig blijft...


Chris, Lud en Nicole zijn ondertussen veilig en wel weer thuis
en hebben hun ervaringen verwerkt en op papier gezet om u deelgenoot te maken van hoe het er nu werkelijk aan toe gaat in Congo. 
Voor u aan het lezen gaat (klik op het pijltje rechtsboven in
het document hiernaast of op deze link)
geven we u alvast enkele slotbedenkingen mee van ons trio Congo-reizigers:

 • Als je voortdurend gechoqueerd bent door wat je in Congo ziet en hoort, dan ben je niet erg nuttig. Maar als het je niet meer raakt, is het misschien tijd om iets anders te gaan doen…
 • Tijdens onze reis maakten we opnieuw kennis met moedige en ondernemende Congolezen, die zelf het heft in handen nemen, gemeenschap vormen en solidair zijn met de zwaksten. Ze moeten wel, want de Congolese overheid laat haar volk in de steek op alle vlakken.
 • De succesvolle aanpak van een handvol vrijwilligers, die zichzelf niet bedienen en dingen doen die onmogelijk lijken, maakt het falen van “het systeem” alleen maar pijnlijker."

2019-06

Rotary Club Mol bekostigt oprichten

van twee schrijnwerkerijen in Congo

“We gaan een eigen schrijnwerkerij bouwen en zoeken dan ervaren leerkrachten die onze jongeren een gedegen opleiding kunnen geven. Wat zeg ik? We bouwen twee schrijnwerkerijen! Eentje hier bij Creroea in Boma en een tweede bij ons zusterproject in Kinzau-Vuete. En we willen er morgen al aan beginnen…”


Het kernidee van een meer dan gedurfd plan dat een eens te meer enthousiaste père Antoine vorig jaar lanceerde, is snel verwoord. Maar koken kost geld. Zeker in dit geval waar we echt helemaal van nul moeten beginnen. En dus aarzelden we als Zaba Kina vzw toch wel even om mee in de droom van onze père te springen.


Gelukkig dook er hulp op uit onverwachte hoek. Na enkele verkennende gesprekken bleken de leden van Rotary Club Mol net als wij overtuigd van de werkkracht van “onze” mensen in Congo en zegden ze hun financiële steun toe. Meer nog, het dossier dat we indienden om die steun te rechtvaardigden, verzeilde via Rotarylid Vera Cambré op de tafel bij Rotary International (District Grant). En ook daar was men – met onze dank aan Vera – al snel overtuigd dat het project mits een financieel ruggensteuntje tot een goed einde kon worden gebracht.


Met de steun van zowel Rotaryclub Mol als Rotary International achter de hand, kon zo het licht op groen worden gezet voor het dubbele schrijnwerkerijproject. En père Antoine en zijn medewerkers hielden woord. In geen tijd stampen ze letterlijk een eerste uitgeruste schrijnwerkerij-school in Boma/Creroea uit de grond. Het ging allemaal zelfs zo snel dat er op dit ogenblik al een twintigtal leerling-schrijnwerkers dagelijks aan de slag is.


“Logisch toch dat het zo snel kan gaan,” reageert père Antoine op onze verraste blikken toen we enkele weken geleden een bezoek brachten. “We hebben hier al een opvangtehuis voor adolescente weesjongens die we met de steun van Zaba Kina vzw ook onderwijs aanbieden. Maar je moet realistisch zijn. Niet alle jongens kunnen nadien hogere secundaire of voortgezette studies aan. Vandaar dat we ook technische studierichtingen willen aanbieden. Deze schrijnwerkerij is nog maar een eerste stap. In een later stadium willen we nog uitbreiden met een afdeling landbouwtechnieken, automechanica, enz.”


Kinzau-Vuete
De beslissing om in Boma te beginnen, viel omdat er op dat ogenblik nog geen “eigen, veilige plek” was in Kinzau-Vuete waar al het (dure) materiaal veilig kon worden opgeslagen. Maar daar wordt volop aan gewerkt en de fundering van de schrijnwerkerij is al klaar. Met een deel van de middelen die Rotaryclub Mol en Rotary International ons ter beschikking stelde, werd er niet alleen geïnvesteerd in de ruwbouw van een extra lagere school in Kinzau-Vuete, maar krijgt ook de tweede schrijnwerkerij al vorm. Nog even dus, en ook daar rollen de eerste zelfgemaakte (school)meubelen het eigen atelier uit.


“De vrijwilligers van Zaba Kina vzw werken met veel plezier voor zowat elke euro die we in onze projecten in Boma en Kinzau-Vuete investeren. Maar zo’n flinke financiële ruggensteun krijgen als deze van Rotaryclub Mol en Rotary International, dat doet enorm veel deugd,” verwoordt Chris Philipsen haar dank. Samen met Nicole en Ludo Vos bezocht ze onlangs beide projecten.


“In overleg met onze Congolese partners investeerden we als Zaba Kina vzw de voorbije 11 jaar welbewust alleen maar in duurzame projecten. De positieve impact is enorm. Er is nu drinkbaar water, sanitair en elektriciteit voor het weeshuis en de omgeving. We bouwden niet alleen twee lagere en twee middelbare scholen maar ook een medisch centrum met materniteit. En we steunden campagnes rond familie-planning. Op de loonlijst van onze Congolese partners staan ondertussen al 52 mensen: leerkrachten, maatschappelijk werkers, dokters, verpleegsters, vroedvrouwen, metsers, elektriciens, mekaniekers, bakkers en… nu dus ook schrijnwerkers!”

Zaba Kina
Rotary Mol
Rotary International

2019-05

Blij met uw waterputten in Kinzau-Vuete

"Waterputten zodat er niet meer eindeloos heen en weer moet worden gelopen..." De verzuchting uit Kinzau-Vuete was enkele maanden geleden wel heel duidelijk. En omdat we ondertussen weten hoe belangrijk een goede watervoorziening is om een project met succes te begeleiden, stak Zaba Kina vzw de handen  uit de mouwen.

Financiële steun zochten en kregen we dank zij jullie hier in België.  De 'fysieke ' steun om de putten te bouwen werd zoals in alle mini-projecten die we ondersteunen, geleverd door de bewoners van Kinzau-Vuete zelf.

Uiteraard hield 'onze'  père vanuit CREROEA een oogje in het zeil en kwam hij kijken hoe een en ander werd afgewerkt.


Zijn conclusie: missie andermaal geslaagd!

Met dank voor jullie ontbeerlijke steun.

Dat Zaba Kina vzw een hart voor Congo heeft, weten jullie al langer. En dat we dank zij jullie de projecten van "onze mensen" in Boma, Epeki en Kinzau-Vuete permanent kunnen steunen, is ook geen geheim. Maar dat Zaba Kina vzw nu genomineerd werd voor de Molse Cultuurprijs 2018 is wel een verrassing.


Nu ja, als trouwe volgers wisten jullie natuurlijk al langer dat we regelmatig uitpakken met een straffe culturele activiteit. Dat ging ook niet onopgemerkt voorbij aan de leden van het selectiecomité van de Molse Cultuurprijs. Zij oordeelden dat Zaba Kina vzw met de theatervoorstelling ‘Dis-Moi’ van twee jonge Vlaams-Afrikaanse actrices over hun zoektocht naar identiteit; de komst van Michael Van Peel met zijn show ‘Van Peel tot Evenaar’ én het feit dat we Het Grote Oor konden overtuigen om hun voorstelling ‘FrontTaal’ nog eens te brengen, in aanmerking komt voor deze prijs.


Maar uiteindelijk zijn jullie het die beslissen wie deze prijs krijgt. En dus rekenen we (andermaal) op jullie steun. Nog tot 17 februari kan je een stem uitbrengen voor Zaba Kina vzw via de website van de gemeente Mol. Klik dus snel op deze link en zet Zaba Kina vzw op één door het cijfer 3 in te tikken bovenaan het stemformulier.

Alvast héél veel dank voor je steun!

2019-02

Breng voor 17 februari je stem uit!

Cultuurprijs Mol voor Zaba Kina vzw?

2019-04

Schrijfster Kongokorset te gast bij Zaba Kina

De eerste blanke vrouw
in Congo was Belgisch


Kruis maar meteen aan in je agenda: donderdag 9 mei 2019 moet je om 20 uur in de leeszaal van de Bib in Mol zijn! Met authentiek bronnenmateriaal verhaalt auteur Herlinde Leyssens dan hoe in het begin van vorige eeuw Gabrielle Deman als allereerste blanke vrouw het binnenland van het toen nog koloniale Congo  doorkruiste.


Het levensverhaal van Gabrielle inspireerde Herlinde Leyssens tot het schrijven van haar debuutroman "Kongokorset". Meer dan 300 (liefdes-) brieven, dagboeken en foto’s die ze terugvond in het AfrikaMuseum in Tervuren, raadpleegde Leyssens om een boeiend verhaal te schrijven.

Een aantal van die documenten brengt ze mee naar Mol om u nog meer te vertellen over de achtergrond en drijfveren van de wetenschapster Gabrielle die met grenzeloze ambities naar het koloniale Congo trok.

Reserveren voor deze lezing hoeft niet, maar het aantal plaatsen in de Bib, (Molenhoekstraat 2, Mol) is beperkt, dus tijdig aanwezig zijn voor deze literaire avond die Zaba Kina vzw samen met de Bib en Rugendo vzw organiseert, is de boodschap.

Boulangerie Papa St. Zacharie... is nu open.
Bakker Père
Pistolets en stokbrood à volonté.
De meelbak.
Het vuur is klaar, laat de broodjes maar komen!
Nog even de kwaliteit van het deeg checken.
En nu maar wachten...
Vers uit de oven
De bakkersgasten steken een handje toe.
Even wat tijd maken voor een foto.
Feestballonnen om de opening te vieren..

2019-01

CREROEA bouwt zelf een bakoven

Verse broodjes à volonté uit onze eigen bakkerij!


De communicatie met Congo verliep de voorbije weken niet zo vlotjes, maar de schaarse keren dat we toch contact konden leggen, klonk père Antoine razend enthousiast over de nieuwste realisatie van CREROEA: een eigen bakkerij!


Het was wachten tot de internetverbindingen weer genormaliseerd waren om u enkele foto's van dit project te kunnen tonen. Onze Père is maar wat fier u zijn bakkerskunsten en tonen, en zijn bakkersgasten steken daarbij graag een handje toe.


De bakkerij draait nu al enkele weken op volle toeren en het vuur in de zelfgebouwde bakoven krijgt amper de kans te doven, want iedereen wil van de verse pistolets en stokbroden proeven.


Iedereen is dan ook heel fier op deze realisatie, die andermaal een bewijs is dat CREROEA  door zelf de handen uit de mouwen te steken voor een positieve noot zorgt in de regio en dat men zich niet laat verlammen door de dagelijkse harde realiteit.

2018-10

FronTTaal: à la guerre comme à la guerre!

Enkele jaren geleden verraste cabaretgroep

Het Grote Oor iedereen met een onvervalste soldatenrevue: FronTTaal. In een wervelende show brachten ze historische liedjes, hilarische filmpjes en dolle sketches, net zoals dat tijdens de oorlogsjaren 1914-18 gebeurde om de soldaten achter het IJzerfront wat ontspanning te bezorgen.


Op de vooravond van de herdenkingen van 100 jaar Groote Oorlog, herwerkte Het Grote Oor - voor de gelegenheid omgedoopt tot Het Groote Oor - deze revue. De destijds vermiste soldaat Joannes V. is immers weer opgedoken en zijn plotse verschijning aan het front is voldoende om zijn moegestreden lotgenoten op te zwepen om nog eenmaal het beste van zichzelf te geven.


FronTTaal 2 kan je vrijdag 9 en zaterdag 10 november zelf meemaken in het Sint-Jan Berchmanscollege, Jakob Smitslaan 36 te Mol.

De voorstelling begint om 20 uur stipt. Je zitje reserveren kost 10 euro en doe je nu meteen door

te telefoneren naar 0477 97 25 98 of 014 31 72 51.

Je kan ook een mailtje sturen info@zabakina.be

of tjen.martens@gmail.com.


De opbrengst van deze dubbele uitvoering – een (h)eerlijke samenwerking tussen Het Grote Oor, Zaba Kina vzw en het Sint-Jan Berchmanscollege – gaat naar Zaba Kina vzw, dat samen met haar plaatselijke partner CREROEA, prachtig educatief werk verricht in Congo D.R., waardoor op 3 september 2018 maar liefst 1.533 kinderen en jongeren naar school konden.

Kinzau-Vuete: ook hier bouwen we mee aan hun toekomst

Onze partner Creroea heeft ondertussen heel wat expertise en ervaring inzake onderwijs, gezondheidszorg, familieplanning, landbouw, enz. En ook al is hun eigen situatie in Boma nog verre van ideaal, voortaan delen ze al hun vaardigheden met de 20.000 inwoners van Kinzau-Vuete,  70 km ten noordoosten van Boma.


De voorbije maanden werd daar keihard gewerkt om een bestaand gebouw te renoveren en een nieuw opvangcentrum te bouwen. Bijna 600 kinderen konden zo op de eerste schooldag terecht in een 1 kleuterklas, 6 lagere en 4 middelbare klassen. Al die werken werden uitgevoerd met uw steun en die van Provincie Antwerpen en Rotary Mol.

Nu de aanpassingswerken achter de rug zijn, staan bijkomend een  weeshuis(je), vaklokaal en een medische post in de steigers. Klik  op de tab Kinzau-Vuete  bovenaan de pagina om er alles over te vernemen.

2018-09

Kladedder brengt Onzevader voor Zaba Kina

Wij waren erbij tijdens de première en wisten het meteen: dit was een  voorstelling die we moeten aanbieden aan onze Zabakiniens. Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober 2018 kan u dus komen genieten van Onzevader in Tejater De Orchidee in Tielen. 


Tien uitverkochte voorstellingen boekte theatergroep Kladedder met "Onzevader", geschreven door Ineke Peeters. Een waargebeurd verhaal dat je  nu eens doet schaterlachen, dan weer glimlachen of dwingt muisstil te zijn. En aan het einde zal je net zoals wij diep ontroerd zijn.


Het verhaal: Eloïse heeft op rijpe leeftijd besloten nog iets aan haar figuur te doen. In de fitnesszaal loopt ze haar dochter Tanja tegen het lijf. Onschuldige gesprekken leiden hen terug naar hun leven met de man die ze Onzevader noemen. Wat is er met hem aan de hand? Wat is Eloïse van plan? En wat is er jaren geleden gebeurd? Op deze vragen kwam nooit een antwoord. Tot vandaag...


Reserveer snel je ticket via 0477 97 25 98 of  mail naar info@zabakina.be


De voorstelling wordt belangeloos verzorgd door Kladedder en Tejater De Orchidee. De opbrengst  is bestemd voor     onze projecten in Boma en Kinzau-Vuete. Samen met onze Congolese partner Creroea en uw onmisbare steun konden we daar begin september maar liefst 1.533 kinderen en jongeren naar school laten gaan.

2018-08

Birdy Tam Tam komt naar Bosbar

Zondag 19 augustus is het de beurt aan Zaba Kina vzw om de Bosbar aan het Ecocentrum De Goren uit te baten. Van 11 tot 17 uur zijn onze vrijwilligers aanwezig om je in het unieke, groene kader aan de Postelsesteenweg 71 in Mol een onvergetelijke dag te bezorgen.

Een greep uit de activiteiten die we aanbieden:

 • je eigen windspinner maken van een PET-fles;
 • Afrikaans dansen met Zacharie en Abel;
 • spelen, klauteren, springen... in het Dollemollebos;
 • een infostand over roofvogels;
 • verpozen op het zomerterras met een drankje en een hapje:

Congolese beignets of taart;

 • de Birdy Tam Tam: een uniek handgemaakt houten vogeltje.

2018-07

Genieten van de vakantie


De leerkrachten hebben een brief gestuurd om ons (lees: u allemaal) te bedanken en de kinderen te feliciteren, want die hebben hard gewerkt. Volgende week worden de lessen hervat voor de zwakkere leerlingen en voor studenten die door omstandigheden ee aantal lessen misten. Kwestie van op 3 september zonder zorgen aan het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen.

De leerkrachten zitten overigens niet stil tijdens de vakantie. Ze kregen van Creroea een landbouwterrein van 2 ha in bruikleen, waar ze o.a. aubergines telen. De opbrengst is een welgekome aanvulling op hun loon, zeker nu mede door de politieke impasse waarin Congo D.R. al maanden verkeert de prijzen van levensnoodzakelijke goederen bijna verdubbeld zijn.

De foto's  geven een idee van hoe men het schooleinde vierde bij Creroea. De proclamatie is ieder jaar weer een hele happening. Schrik niet van de "witte koppen". Da's ook een traditie en duidt erop dat de leerling in kwestie heel goeie resultaten behaalde...


Nog enkele andere nieuwtjes:

 • Het ziekenhuis wordt momenteel gerund door dokter August. En père Antoine liet al weten dat hij heel tevreden is over de wijze waarop dat gebeurt.
 • Hannie is sinds vorige zaterdag teruggekeerd uit Boma. En dat niet alleen tot haar tevredenheid! Om haar taak te verlichten werden er twee meisjes extra in dienst genomen, die het huishoudwerk in het weeshuis doen.


2018-05

CREROEA draait op volle toeren


De lessen rond familieplanning in CREROEA worden nog steeds druk bijgewoond. En ook de pre- en postnatale consultaties worden - met baby op de arm - druk bezocht. Het belang van vaccinaties en vitaminen voor de baby's, is ondertussen steeds duidelijker voor de mama's en papa's die naar deze consultaties komen. 'Onze' kliniek draait ook op volle toeren. Net voor we deze fotoreeks ontvingen, voerde Dr. Auguste nog met succes een blindedarmoperatie uit.


Goed nieuws ook van Hannie: haar meer dan dringende operatie is geslaagd en vorige week reisde ze van Kinshasa naar Matadi, waar ze nog één maand moet/mag uitrusten bij enkele vrienden. Dat père Antoine wat vermoeid oogt op de foto's, is dan ook begrijpelijk. Naast zijn bezorgheid om Hannie, heeft hij het echt niet onder de markt in het weeshuis, waar weer enkele nieuwe baby's en kinderen jonger dan 2 jaar om aandacht vragen. Het zou ons dan ook niet verbazen als we eerstdaags te horen krijgen dat Hannie toch wat vroeger weerkeert uit Matadi om terug bij "haar kindjes" te zijn.

 


'Onze' advokaat Michel draagt zoals hij dat beloofde meer dan zijn steentje bij in de goede werking van CREROEA. Michel verblijft heel vaak in Kinshasa, waar hij zoveel mogelijk rechtszaken probeert aan te nemen om op die manier mee de kosten voor de voeding van de baby's in het weeshuis en de operatie van Hannie te betalen.


2018-03

Michael Van Peel combineert zondag 15 april 2018 zijn twee grote passies:

Op de Vespa door de Kempen en  genieten met "Van Peel tot Evenaar"

Naast een succesvolle stand-upcomedian is Michael Van Peel ook een echte Vespa-liefhebber. Zondag 15 april 2018 combineert hij beide zaken voor Zaba Kina vzw: eerst maakt hij samen met jou een Vesparit door de Kempen en 's avonds kan je gaan genieten van zijn verslag over een onwaarschijnlijke trektocht dwars door de Sahara...


“Van Peel tot Evenaar” is de titel van het verslag over zijn avon-tuurlijke tocht met een  Vespa. Vijftig dagen lang, 10.000 km ver. Michaël Van Peel trotseerde  zandstormen in de Sahara, mini-tornado’s, bloedhete temperaturen, mijnenvelden, corrupte grenswachters, malariamuggen en zompige modderpistes toen hij van Antwerpen naar Dakar trok op zijn tweewieler.

In zijn avondvullende show die doorspekt is met typische Van-Peelhumor plaatst hij zondag 15 april zijn ervaringen en aan-varingen met andere culturen tegenover onze Westerse eigen-aardigheden. En daarbij aarzelt hij niet ons en zichzelf een kritische spiegel voor te houden.

Om  helemaal in de stemming te komen en tenvolle te genieten van deze show in zaal 't Getouw te Mol, kan je 's namiddags deelnemen aan een Vesparit doorheen de Kempen. Met niemand minder dan Michaël Van Peel himself en de leden van Vespa Club Kempen die dit jaar het 10-jarige jubileum vieren!

Al wie tijdig inschrijft via info@vespaclubkempen.be mag zondagnamiddag deelnemen aan "van Geel tot Evenaar", zoals deze feestelijke jubileumrit de geschiedenis zal ingaan. Vertrekken doe je op de markt in Geel en na een bepijlde rit door de Kempen met enkele leuke tussenstops ben je tijdig in Mol om de avondvoorstelling  bij te wonen. 

Kaarten voor de zaalshow kan je reserveren via de  vertrouwde  weg. Alle infokanalen vind je terug op de affiche. Gewoon even aanklikken en meteen bestellen!

2018-01

Een voorstelling die je niet mag missen:

Dis-moi wie ik ben


In een wervelwind van korte scènes nemen Aïcha Cissé en Aminata Demba je tijdens "Dis-moi wie ik ben" mee in de zoektocht naar hun identiteit. Ze deden dat ondertussen al meer dan 100 keer en Zaba Kina is fier hen dinsdag 30 januari 2018 in Mol te mogen begroeten.


De twee jonge Vlaamse actrices met Afrikaanse roots verdienden hun sporen bij  Toneelhuis, Laika, De Maan, KunstZ, enz. Met "Dis-moi wie ik ben" brengen ze een verfrissend zelfportret van de “tweede generatie”-jongeren die navigeren tussen verschillende culturen.

 

Aminata en Aïcha leggen in een regie van Frédérique Lecomte alle clichés en vooroordelen over migratie en identiteit vrank en vrij "op een hoopje" om ze dan met hun stralende glimlach onderuit te halen.


"Dis-moi wie ik ben" deint op luchtige grappen, maar is tegelijkertijd een noodkreet om elke vorm van discriminatie te stoppen.


Dinsdag 30 januari zijn ze te gast in Schouwburg Rex in Mol. Tickets kosten € 13 (€ 10 in voorverkoop) of € 8 voor abonnees van 't Getouw. Reserveren kan je via

014 33 09 00, cultuurbalie@gemeentemol.be of via de website www.getouw.be. Via Zaba Kina reserveren kan ook: 0477 97 25 98 of info@zabakina.be


De opbrengst van deze avond gaat  naar de projecten van Zaba Kina vzw in Boma (DR Congo) waar we samen met onze Congolese partner Creroea blijven werken aan de toekomst van bijna 1.000 kinderen en jongeren.

2017-10

"Dit is echt wel ons mooiste geschenk ooit"

De gezichten van de kinderen in het wees- en opvangtehuis en de school van CREROEA glunderden als nooit tevoren toen ze de 1.840 boeken ontdekten in de dozen die Zaba Kina vzw hen de voorbije zomer toestuurde. En om te bewijzen hoe tevreden ze wel zijn en hoe gretig er van deze boeken gebruik wordt gemaakt, stuurden ze ons nu enkele foto's door van hun "leeszaal".


Voor ons lijkt het vanzelfsprekend, maar in Congo D.R. zijn heel wat van deze boeken gewoon niet verkrijgbaar of heel erg duur. Dus als er dan plots bijna 2.000 werken over aardrijkskunde, geschiedenis, dieren en planten, de planeten, het menselijk lichaam, woordenboeken, enz. in de boekenkast komen te staan, kan het niet anders of je bent de koning te rijk.

We maken van deze gelegenheid dan ook graag gebruik om nogmaals de organisatie "Read to Grow" te danken voor de boeken die hun medewerk(st)ers inzamelden. In CREROEA zullen ze er ongetwijfeld nog jarenlang heel wat kennis uit halen!

2017-10

De klassen barsten uit hun voegen!

Nee, we overdrijven niet: met meer dan 700 leerlingen barsten de 13 klassen in de lagere school en het eerste, tweede en derde middelbaar bijna letterlijk uit hun voegen. Al een geluk dat er tijdens de vakantiemaanden met man en macht  enkele nieuwe klassen werden gebouwd. Toch rees er een nieuw probleem: een nijpend tekort aan schoolbanken. Maar geen nood: père Antoine en acht van zijn 'grote' jongens trokken meteen 'la forêt' in om hout te zoeken, waarvan ze nieuwe schoolbanken kunnen maken!


Het grote succes van het scholenproject dat Zaba Kina vzw samen met CREROEA sinds  enkele jaren op poten zet, blijft dus duren. En daar zijn we heel blij om, ook al vertaalt dat succes zich bij de start van het nieuwe schooljaar in een nijpend tekort aan schoolbanken. Maar zoals we dat ondertussen gewoon zijn, pakken de verantwoordelijken dat heel pragmatisch én zelfstandig aan: bomen kappen in het bos en snel nieuwe banken maken, want het kan niet dat iemand van onderwijs verstoken blijft omdat er geen (zit)plaats is in het klaslokaal .


Onze schoolbanken worden bovendien ook intensief gebruikt voor de volwassenenvormingen ‘s avonds en tijdens het weekend: alfabetisering, familieplanning, gezondheid en voeding, computerlessen, naaiklassen. Ze zijn daarom dikwijls na enkele schooljaren quasi versleten.


In het  fotoalbum dat we deze week ontvingen, duikt ook een foto op van Grietje, het meisje dat enkele maanden geleden bij hoogdringendheid werd opgehaald in  Matadi en het ondertussen heel goed stelt. Verder kunnen  we nog meegeven dat er weer drie baby's werden geboren in onze materniteit - waarvan één met  keizersnede. Alle moeders en baby's verkeren in goede gezondheid. Een van de pasgeboren woog zelfs ruim 5 kg!. 

2017-08

Drukke vakantiemaanden

Van vakantie was er niet echt sprake bij CREROEA in Boma. Ze hebben er met man (vrouw) en macht heel hard gewerkt om onder meer drie nieuwe klassen te bouwen en zo de middelbare school uit te breiden. En met het steenafval hebben ze de terrassen van het ziekenhuis geplaveid.


De 20 colli's die Zaba Kina vzw verstuurde, zijn ondertussen in prima staat toegekomen. En de collectie Franse leesboeken die ze in dit pakket 'ontdekten' was naar eigen zeggen hun mooiste cadeau ooit!


De naaimachines bewijzen meer dan ooit dienst. De naaiklas draait op volle toeren omdat er bijna 100 uniformpjes klaar moeten geraken tegen het nieuwe schooljaar.


Goed nieuws is ook dat alle bewoners van CREROEA duidelijk gezonder en gevarieerder eten. De vrouw van de gouverneur heeft enkele zakken zoete aardappelen laten leveren voor de kinderen, voor hen een lekkernij!


De Nissan en de moto  rijden tegenwoordig dag en nacht rond als taxi. Ze worden ook gebruikt om zwangere vrouwen en zieken te vervoeren. Het ziekenhuis draait dan ook op volle toeren, met o.a. de geboorte van een nieuwe baby.


Onze advokaat Michel is ondertussen weer even naar Kinshasa getrokken, waar hij een examen dient af te leggen voor zijn eerste jaar doctoraat. Duimen maar


Sinds 4 augustus zijn 34 kinderen gestart in het hoger middelbaar. Daarvoor trekken ze naar verschillende scholen in Boma en - zoals beloofd - heeft Zaba Kina vzw het schoolgeld voor deze jongeren betaald. Dat deden we ondertussen ook voor vier anderen die met hun universitaire studies starten.

2017-08

De Bosbar kleurt een dagje Congolees

Zaba Kina vzw baat zondag 20 augustus voor één dag de Bosbar uit aan het Ecocentrum De Goren in Mol. Van 11 tot 17u zijn sfeer en enthousiasme de hoofdingrediënten van ons recept voor die dag, aangevuld met een fris, begeesterend en verrassend programma.


Alle activiteiten die we jullie die dag aanbieden zijn gratis:

 • een dansje op de ritmische klanken van en met onze Afrikaanse vrienden Zacharie, Sugga, Joseph,...
 • bloemen maken met petflessen
 • een demo/infostand met roofvogels
 • creatief bezig zijn met papier
 • een demo/infostand met hulpgeleidehonden
 • korte filmpjes over onze projecten in Boma, Congo,


Uiteraard kan  je in 'onze' Bosbar aan de  Postelsesteenweg 71 ook een babbeltje komen slaan met je vriend(inn)en terwijl je geniet van een frisse pint, een steviger biertje of bubbels, lekkere Congolese beignets, koffie met taart, enz...

Vrijwilligers van Zaba Kina vzw staan de ganse dag klaar om je in de watten te leggen. En de opbrengst gaat - zoals je dat gewoon bent - tot de laatste eurocent rechtstreeks naar onze partner asbl Creroea in Boma, D.R. Congo.

 

Ben je een wandel- of fietsliefhebber? In het Ecocentrum vind je verschillende wandel- en fietsbrochures.  De streek staat bekend als het ‘Kempense Lake District’ en die naam is echt niet overdreven!

 

Jong en minder jong zijn zondag 20 augustus  van harte welkom op ons gezellig zomerterras, midden een uniek groen kader. Tot dan?!


2017-07

Met vlag en wimpel geslaagd voor staatsexamen

Alle 26 finalisten van het 6de leerjaar van de lagere school van CREROEA zijn geslaagd voor het verplichte staatsexamen en mogen dus volgend jaar naar het middelbaar. Hun resultaten waren uitstekend: ze behaalden allemaal 100% op het examen! Dat is uiteraard in de eerste plaats de verdienste van de kinderen zelf en hun leerkrachten. Maar als Zaba Kina vzw zijn wij toch ook wel een beetje trots met dit mooie resultaat.

'Onze' school werd dit schooljaar aangeduid voor het organiseren van het verplichte staatsexamen voor 3 scholen in Boma... Een prestigezaak, want een vergoeding van de overheid staat daar niet tegenover. Maar net zoals père Antoine vinden we het naast een hele eer ook het bewijs dat de school van CREROEA na amper vijf jaar echt op de kaart staat en op korte tijd een hele goeie naam heeft opgebouwd.

2017-06

Na enkele spannende dagen...

Warm welkom voor een mondje extra

Het voorbije weekend werd CREROEA gecontacteerd door een ziekenhuis in Matadi waar een baby - een meisje van amper 2 maanden - met ondervoedingsverschijnselen was opgenomen. De moeder bleek niet in staat om voor haar baby te zorgen en omdat er in Matadi geen weeshuis is, werden via Madame Marie-José (de burgemeester van Boma) père Antoine en Michel verwittigd.

De snelste manier om een goede oplossing te vinden voor het meisje, bleek uiteindelijk een adoptie door père Antoine en Hannie. Om dat te regelen trok père Antoine maandag naar Matadi. Donderdag was hij weer thuis. Met het meisje.

Zaba Kina vzw heeft de gerechts- en ziekenhuiskosten in Matadi betaald, naast een “afkoopsom” voor de mensen die sinds de geboorte voor haar zorgden.

Er zijn sterke vermoedens dat het meisje het halfzusje is van Ludje die 5 jaar geleden in het weeshuis terechtkwam nadat hij als te vroeg geboren jongentje was teruggevonden in een vuinisbak. Bloed- en DNA-onderzoek moeten dit nog bevestigen, maar de getuigenissen van enkele prostituées die zich hadden "ontfermd" over het meisje, wijzen in die richting. De gerechtelijke autoriteiten in Matadi vermoeden overigens dat de dames die zich over het meisje ontfermden dat deden om haar te kunnen “doorverkopen”.

De omstandigheden in acht genomen is de gezondheid van de nieuwste bewoonster van CREROEA "redelijk goed", wist père Antoine ons nog te melden.

2017-05

Enkele beelden die ons en u gelukkig maken

We hebben al heel vaak benadrukt hoe belangrijk père Antoine en zijn Hannie zijn voor Creroea. We  waren dan ook dolgelukkig toen we enkele dagen geleden deze fotoreeks ontvingen en hopen dat u met ons hun geluk deelt. 

2017-04

Zij doen het zelf! Wij blijven helpen

Geen wereldschokkende gebeurtenissen in april. Het leven in Creroera gaat - gelukkig maar - zijn  gangetje zonder al te veel problemen. Tijd dus voor een foto-album om te laten zien dat  mede dank zij uw steun, maar heel zeker ook door hun eigen inzet - het dagelijkse leven in Boma steeds beter wordt.

 


Op de foto's zie je hoe de bouw van het klasje voor het 3de middelbaar ondertussen aardig opschiet en dat 'onze girls' al eens graag pronken met hun nieuwe 'hot' kapsel.  Het 4de leerjaar ging even in het gelid staan voor de foto  en dat we andermaal trots mochten zijn tijdens de proclamatie net voor de paasvakantie spreekt voor zich.  Een trotse nieuwe papa en enkele patiënten tonen dat ons medisch centrum Sainte Christiane zijn nut bewijst. Dat medisch centrum draait echt wel  op volle toeren: geboortes, consultaties familieplanning, pre- en postnatale zorg, sterilisaties, inentingsprogramma’s, HIV-testen en behandelingen, enz. En van de kindergezichten op de laatste foto's van deze reeks kan u zelf aflezen hoe blij ze wel zijn met hun nieuwe  bed en een nieuwe matras!

Langzaam maar zeker komen we zo dus bij ons hoofddoel: hen meer autonoom maken  en minder afhankelijk van de steun van Zaba Kina vzw. De schoolkosten (70% van de salarissen van de leerkrachten lagere school, het schoolgeld voor de  middelbare scholieren en het  inschrijvingsgeld van de universiteitsstudenten) blijven we uiteraard nog betalen, want dit is op middellange termijn de meest rendabele investering.

2017-03

Onverwacht bezoek levert extra steun op

Het onverwachte bezoek van Madame Kabila aan Creroea bleef niet zonder gevolgen. Madame vertrok met de belofte dat ze voor extra steun zou zorgen... en ze hield woord. Foto's van haar bezoek hebben we jammer genoeg niet, want het was strikt verboden  te fotograferen.   Maar ze was getroffen door het goede werk van père Antoine en Hannie en beloofde hulp te sturen. Het resultaat van die belofte kunnen we wel laten zien.

 


Madame Kabila kwam het overstromingsgebied in Boma bezoeken en madame Marie-Josée, de burgemeester van Boma, heeft haar toen naar Creroea geloodst. Creroea ving niet alleen tijdelijk twee gezinnen op die alles waren kwijtgeraakt,  er zijn ook 5 weeskinderen bijgekomen na de overstromingen. Niets dan lovende woorden daarvoor van de presidentsvrouw  die  als dank   100 zakken cement schonk en 60 splinternieuwe metalen stapelbedden met nieuwe matrassen voor de kinderen liet aan rukken én een voorraad droge voeding voor 3 maanden. Bovendien beloofde ze voor hulp te zorgen om het sanitair blok te renoveren, want dat is na bijna 10 jaar zeer intensief gebruik hoogdringend!


Met die onverwachte hulp zijn ze meteen aan de slag gegaan met de bouw van een  extra klas voor het 3de middelbaar. Deze werken willen ze helemaal zelf financieren met de inkomsten van de school en het medisch centrum “Sainte Christiane”. Tegelijkertijd bouwen ze een bibliotheek/leeszaaltje, opnieuw met eigen middelen. Om de bib af te werken en in te richten  heeft Zaba Kina vzw $ 1.100 geschonken.  Eén van de volgende dagen vertrekken bovendien maar liefst  1.840 Franstalige educatieve boeken naar Boma, een gift van het Nederlandse ‘'”Read to grow”.


Op de foto's zie je alvast dat  de kinderen super-blij zijn met hun nieuwe bedden en dat  de metalen bedden in het ziekenhuis  ook goed van pas komen.


 

Het was wel even schrikken toen er vorige week plots een elektriciteitspanne was: kortsluiting in de elektriciteitskast en een  klein brandje waren de oorzaak. Gelukkig zonder al te veel problemen en ondertussen is alles weer hersteld.

Hannie is stilaan aan de beterhand, niet in het minst tot grote  vreugde van de kleintjes en van onze advokaat Michel die een bezoek bracht aan zijn 'thuis'.

2017-03

Kinderen Creroea zeggen dankjewel aan FrontTaal


Een uitverkochte voorstelling voor FrontTaal.

Dat vinden ze zelfs in Creroea... fenomenaal.

En ze zeggen iedereen dan ook DANKJEWEL.

 


In het bijzonder uiteraard de mannen van Het Grote Oor

die er niet tegenop zagen   te repeteren om de show

- die bij iedereen in de smaak viel  - opnieuw in te oefenen.

Dé niet-te-missen-revue over humor in de oorlog:

FrontTaal van Het Groote Oor

De voorstelling van 23 maart 2017 is uitverkocht!


De mannen van "Het Groote Oor" dragen Zaba Kina vzw een warm hart toe. Dat mochten we in het verleden al eens ervaren. We  zijn dan ook wat blij dat zij hun  geesteskind speciaal voor onze vzw nog eens op de planken willen brengen. Kruis dus nu meteen donderdag 23 maart 2017 aan in je agenda en bestel  je ticket voor de revue "FrontTaal".   

 


Van 1914 tot 1918 raasde De Groote Oorlog door  Europa. Het oorlogsgeweld en de daar-aan verbonden ellende, lieten niemand onberoerd.   Theater en muziek hielpen de oorlog ook toen voor even vergeten.


 

Het Groote Oor dook in liedjesbundels van soldaten, oude volksromans, dagboeken, pamfletten, oorlogsmemoires, enz. en vond zo voldoende materiaal om een eigen oorlogsrevue te schrijven.Kameraadschap

Via sketches en liedjes en een slim gebruik van filmbeelden, cartoons en klankopnames  maakt Het Groote Oor de sfeer van de oorlog voor iedereen meer dan tastbaar. De kleine  verhalen uit De Groote Oorlog die ze brengen zijn vaak hard, maar bevatten tegelijkertijd zo veel humor en dubbel-zinnigheden - à la guerre comme à la guerre -  dat het nooit echt loodzwaar wordt.


FrontTaal is een ode aan kameraadschap, waarin zelfs plaats is voor een  romantische toets. En die  positieve noot blijft nog lang nazinderen.

Het publiek was  vol lof over deze voorstelling en toonde dat met een minutenlange staande ovatie.op de première-avond in mei in het  Sint-Jan Berchmanscollege in Mol.  Twee uitverkochte voorstellingen en een ellenlange wachtlijst van gegadigden later, trekken ze donderdag 23 maart 2017 speciaal voor Zaba Kina vzw nog eens hun uniform aan.


De opbrengst van de avond gaat volledig naar de projecten van Zaba Kina vzw in Boma, Congo D.R. Samen met de Congolese partner asbl Creroea werkt Zaba Kina  vzw daar via onderwijs, gezondheidszorg, drinkbaar water en landbouw aan de toekomst van meer dan 700 kinderen,  jongeren en de arme plattelandsbevolking.


Praktisch

 

Donderdag 23  maart 2017 om 20.15 uur in Schouwburg Rex, Smallestraat 2, Mol.

Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 13 euro aan de kassa

Reserveren kan vanaf nu aan de ticketbalie van Schouwburg Rex – 014 33 09 00 

Organisatie & info: Zaba Kina vzw – 0477 97 25 98 – info@zabakina.be

2017-01

We rekenen op jouw stem !


Net als  678 andere verenigingen maakt Zaba Kina  deel uit van de 4de Pijler, een steunpunt voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden. Eenmaal per jaar wordt er door de 4de Pijler een dag georganiseerd waar al die verenigingen elkaar  ontmoeten en van elkaar leren. Dit jaar is dat zaterdag 18 februari.


Als extraatje is er aan deze dag een wedstrijd verbonden en daar doen we als Zaba Kina dit jaar aan mee. De opdracht was om in een korte tekst duidelijk  te maken hoe we als "bruggenbouwer" aan de slag zijn met onze  projecten. Het verhaal dat we instuurden, is gebaseerd op het levensverhaal van Michel Mayemba die destijds als heksenkind toekwam in CREROEA, en ondertussen met  onze (jouw!) steun afstudeerde als advocaat en nu de belangen van 'onze' kinderen verdedigt.


Dit verhaal werd door een jury goed genoeg bevonden om samen met tien andere inzenders te strijden  voor de 'overwinning' en de daaraan verbonden prijs van € 1.000. Wie de wedstrijd uiteindelijk wint, maakt 'het publiek' uit. Vandaar deze oproep: breng jouw stem uit op ons verhaal en overtuig al je vriend(inn)en om hetzelfde te doen.


Stemmen doe je op deze website: http://www.dagvande4depijler.be/wedstrijd

Daar kies je eerst het verhaal "Van heksenkind tot advocaat" en  dan klik je  op de STEM-knop.

De  rest wijst zichzelf   uit. Stemmen kan tot 16 februari. Alvast heel veel dank voor je steun!

2016-11

Bijna 3.000 euro en veel nieuwe gezichten!

Het tweede dubbelconcert ten voordele van onze projecten in Congo DR was  een schot in de roos. Heel wat mensen lieten al weten dat ze echt hebben genoten van de folkmuziek waarmee Poppy Flower en Ars Vivendi uitpakten in 't Getouw. De meesten deden dat rustig vanop hun stoel, een enkeling liet zich zelfs verleiden tot een danspasje.

 

We zagen zaterdag heel veel nieuwe gezichten en we hopen dat we deze mensen hebben kunnen overtuigen om Zaba Kina vzw in de toekomst te blijven steunen.   Want centen blijven broodnodig om onze projecten in Congo te kunnen bekostigen. Voorlopig staat de teller van de netto-opbrengst van deze concertavond op 2.859,64 euro. Daarmee kunnen we de schoolkosten van 60 middelbare scholieren betalen voor het volgende trimester én twee maandsalarissen van onze acht leerkrachten in onze lagere school in Boma.

Dankjewel dus aan ons trouwe publiek, onze gulle sponsors, onze onbetaalbare vrijwilligers en aan de mensen van de Molse cultuurdienst voor de fijne samenwerking.  En geniet met ons nog  even na met deze sfeerfoto's.

2016-09

Zaba Kina zegt dankjewel

tegen al haar vrijwilligers

"Hoe doen jullie dat toch?" Die vraag wordt ons heel vaak gesteld als iemand hoort dat Zaba Kina vzw naast een weeshuis ook nog een school en een mini-landbouwproject in Congo ondersteunt.

Het antwoord is simpel: dank zij onze ploeg van vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen die er niet tegen op zien om de handen uit de mouwen te steken tijdens allerlei manifestaties. Eenmaal per jaar roepen we hen allemaal samen om daarvoor een meer dan gemeend dankjewel te zeggen.  En op de foto's zie je dat we ondertussen een (h)echte vriendengroep zijn. (klik op een beeld  om de foto te vergroten)     

 

2016-09

Snelle interventie loont

Enkele weken geleden kregen we het trieste bericht dat Djesone (22) in het ziekenhuis was beland met een zware infectie aan het rechteroog. Omdat Djesone blind is aan zijn linkeroog, waren we meteen heel bezorgd en besloten we mee te delen in de kosten van de ziekenhuisopname, de absoluut noodzakelijke operatie, de medicatie en de naverzorging. Met succes, want de artsen hebben het oog kunnen redden. Djesone moet nog wel een tijdje een zonnebril dragen, maar alles komt dus goed.


Djesone verblijft sinds zijn 7de in CREROEA. Hij is een groot voetbaltalent en één van de beste spelers van de provincie Bas Congo waarin zelfs  Kinshasa ASV.Club is  geïnteresseerd.

 

Tijdens elk bezoek zagen we hem heel lief en zorgzaam bezig met zijn jongste broertjes. Ook tijdens mama Hannie’s herstelperiode enkele maanden geleden nam hij veel huishoudklusjes voor zijn rekening en steunde hij haar zo goed hij kon.


Djesone was een heksenkind. Zijn mama stierf toen hij 7 jaar oud was en zijn papa beschuldigde hem van hekserij. Hij stak zijn zoon met een “pen” in zijn linkeroog en stuurde hem de straat op. De man vluchtte naar Angola en werd nooit gearresteerd of gestraft.

 

Zijn ziekenhuisopname midden deze maand kreeg zelfs media-aandacht (voetbal is ook in Congo een hot item!). Meester Michel heeft hiervan geprofiteerd en is erin geslaagd om een rogatoire commissie te sturen naar Angola. Daar werd de vader van Djesone gearresteerd en heeft schuld bekend.

2016-09

Een dikke knuffel van ons allemaal

Zaba Kina vzw nam met een eigen standje deel aan Zuidergekte in Geel. En wees maar zeker dat iedereen ons daar gezien heeft. Met dank aan onze twee knuffelclowns die bijna 300 euro bijeen hebben geknuffeld! En dat verdient een dikke knuffel van ons allemaal. 

2016-09

CREROEA is klaar voor een nieuw schooljaar


Op 1 september opende de school in CREROEA weer de deuren. Officieel gaat het nieuwe schooljaar weer van start op 1 oktober, maar we weten nu al dat het leerlingenbestand compleet is. Wat nog maar eens aantoont hoe hoog de nood was voor dit initiatief. Ook het eerste jaar middelbaar is een succes: 50 leerlingen schreven zich in!

2016-08

Superblij

Dit jaar gaan er geen Zabakiniens op bezoek naar onze projecten in Boma en Kimpese en dus vreesden we er een beetje voor dat we u geen nieuwe beelden zouden kunnen tonen.


Maar dat was buiten onze vrienden van Mama Lufuma vzw gerekend. Zij bezochten onlangs hun project in Matadi - waar ze tienermoeders opvangen - en trokken nadien verder naar CREROEA in Boma.

Père Antoine en de kindjes waren heel blij met hun bezoek. Zelfs  superblij toen bleek dat  Lieve De Keyser enkele aanpasbare brillen bijhad die ze namens Eyes for the World aan o.a. de père mocht geven...

Geniet mee van de beelden  die we ontvingen!

En dankjewel aan  Mama Lufuma!

2016-07

Dit is de nieuwe bouwgrond voor onze school

Met deze foto onthullen we onze nieuwe plannen voor het schoolproject in CREROEA: nieuwe klassen bouwen zodat we verder kunnen werken aan een middelbare school.   


De bouwgrond waar Tony en Zacharie op staan ligt achter en naast het weeshuis CREROEA en is ondertussen aangekocht! Nog even sparen en we kunnen het terrein bouwrijp maken om er de nieuwe klaslokalen op te trekken..

Ook nog even meegeven dat het voorbije schooljaar met bijkomend succes werd afgesloten door twee jongeren van CREROEA. Gloire en Angel van het zesde middelbaar slaagden beiden in het verplichte staatsexamen en mogen in september hun hogere studies aanvatten.

2016-07

Dokter August en twee verpleegsters runnen centrum Sainte Christiane

Het medisch centrum “Sainte Christiane” in het weeshuis is nu officieel geopend. Het centrum wordt geleid door dokter August, een  jongeman die we al jaren steunen en die zopas slaagde voor zijn stage in Kinshasa en zijn thesis met succes verdedigde. August is nu  gediplomeerd arts en ging meteen aan de slag. Hij   wordt bijgestaan door twee verpleegsters -  ook ex-Creroea-wezen. 


De lokale bevolking -  vooral de mama’s - is heel tevreden. En wij van Zaba Kina ook, want onze doelstelling om op korte termijn voor iedereen in de buurt   betaalbare medische zorg mogelijk te maken, is bijna gerealiseerd.

Na maanden sparen - onze centen waren op na het containeravontuur -  konden we immers ook de  bouw van de polykliniek/materniteit begin juli  heropstarten. Als alles goed gaat, is het nieuwe complex dit najaar volledig klaar.

2016-05

Garageverkoop in Mol steunt werking


Zaterdag 14 én zondag 15 mei moet je een kijkje komen nemen in de garage van Zaba Kina-medewerkster Els aan de Emiel Becquaertlaan 100 in Mol. Van 9 tot 17 uur kan je er terecht om te snuisteren in de talloze spulletjes die de trouwe Zabakiniens er hebben samengebracht.


Rondsnuffelen kost niets en als je iets vindt dat je graag hebt, betaal je daar een billijke prijs voor. De opbrengst van deze garagevekoop is bovendien helemaal bestemd voor de ondersteuning van onze projecten in Congo.

Kijk dus zaterdag en zondag uit naar de blauwe ballonnen aan Els' huis en kom je keuze maken uit onze rijke 'buit': Allerlei / Audio / Video / TV / Boeken / Strips / Dames- en herenkleding / Accessoires / DVD / Video / Elektronische apparatuur / Fietsen / Keuken- en huishoudelektro / Kinderkleding / Accessoires / Kunst / Antiek / Meubels / Decoratie / Muziek CD / Vinyl / Sieraden / Horloges / Speelgoed / Spelletjes / Sport / Fitness...


2016-05

We zijn niet alleen... dankjewel !


Zaba Kina vzw wil iedereen danken die aanwezig was op de filmvoorstelling van onze projecten in Congo in het prachtige zaaltje van de Geelse muziekacademie. Jullie aanwezigheid en vooral de positieve en fijne reacties zijn andermaal een echte opsteker voor ons om door te zetten op de ingeslagen weg in Boma!


Onze oud-voorzitter Zacharie en zijn echtgenote Marie-Jeanne zagen de filmbeelden voor het eerst en waren zeer ontroerd.Gelijkgezinden

Onder de aanwezigen mochten we ook vrijwilligers van de vzw's Mama Lufuma  (Scherpenheuvel) en Ekimanyelo (Huldenberg) begroeten. Beide vzw's zijn net als Zaba Kina lid van de 4de Pijler en ook al net als wij actief in ons geliefde Congo. Ze steunen respectievelijk een opvangcentrum voor tienermama’s en hun baby’s, een kinderbibliotheek en “brillen voor Matadi” in Matadi en een groot scholencomplex in Lodja.


Het was een fijne kennismaking met deze opmerkelijke mensen. Het deed echt deugd om andere Congo-liefhebbers (die dan ook nog allemaal zeer hard de handen uit de mouwen steken) te ontmoeten. Samenwerking maakt ons sterk en daarom krijgen de fijne gesprekken met deze vzw's nog een vervolg en steken we  zondag 12 juni in Antwerpen de koppen samen. Meer info over beide vzw's vind je via onderstaande links.


www.mamalufuma.com

home.scarlet.be/ekimanyelo/

2016-04

Nieuwe kans om onze Congofilm te zien


De première van "Congo, waar dromen werkelijkheid worden" in 't Kristallijn in Mol was een [onverwacht] succes. Geen enkele van de 150 stoelen bleef onbezet en heel wat mensen drongen er op aan dan we deze film nog eens zouden vertonen. Omdat we niemand willen teleurstellen – en ook wel omdat we een beetje trots zijn op dit verslag van ons jongste bezoek aan onze projecten in Congo – bieden we iedereen nu een nieuwe kans om deze film die gemaakt werd door Nicole Vos nog eens te zien. Chris Philipsen zal net als in Mol de film duiden.De beelden zullen je ongetwijfeld raken, recht in je hart zonder omwegen. Een mooie soundtrack en de nodige humor maken van de filmpjes echte pareltjes. Eén ding staat vast, de Congolezen bruisen van optimisme en wilskracht en zij beschikken over het broodnodige potentieel om hun land een nieuwe wending te geven.

Congo is niet alleen honger, ziektes en oorlog maar ook sociaal engagement van moedige Congolezen die ondanks de moeilijke omstandigheden, spectaculaire vooruitgang realiseren. Sinds 2008 bouwen zij zelf – met de financiële en morele steun van vzw Zaba Kina – aan hun toekomst.


Praktisch


 • Zondag 24 april 2016 – 14.30 uur
 • Concertzaal van de stedelijke muziekacademie

Stationsstraat 29, Geel

 • Gratis toegang, maar..
 • ... omdat de plaatsen beperkt zijn weten we graag vooraf

dat je komt: info@zabakina.be of 0477 97 25 98 of 014 31 84 34.


Voor en na de film is er uiteraard gelegenheid om even bij te praten

bij een drankje en een hapje.


 Foto:  Stef De Belder

2016-04

Bange dagen in Boma


Het nieuws sloeg bij alle Zabakiniens in als een bom. En Zacharie die net voor hij weer even naar België moest komen nog contact had met CREROEA kon het ook niet geloven. Maar het is de harde waarheid: Hannie, de 'moeder' van al onze weeskindjes bij CREROEA, werd getroffen door een beroerte en zal een hele tijd buiten strijd zijn.


Gelukkig waren père Antoine en enkele medewerkers in de buurt toen het noodlot toesloeg en kon er snel medische hulp worden gegeven. Maar het bleef bang afwachten op een definitieve diagnose van de dokters in Boma. Toen Hannie na vier dagen uit haar coma ontwaakte, bleken haar rechterhand en –been verlamd en het spreken ging ook heel moeilijk.


Père Antoine en de kinderen zaten uiteraard net als wij hier in Belgie in zak en as. Maar ze bleven niet bij de pakken zitten. Nicole, één van de oudste meisje die momenteel economie studeert aan de universiteit, keerde stante pede terug naar het weeshuis om Hannie te vervangen. Daar waren de vier kleinsten, waaronder een baby van 3 maanden, ondertussen al ondergebracht bij de verloofde van meester Michel.


Dat de kinderen net toen dit allemaal gebeurde in volle examenperiode zaten, maakte het er allemaal niet eenvoudiger op.


Ondertussen zijn we alweer enkele dagen verder en kregen we wisselend nieuws. Eerst was Hannie aan de beterhand en oefende ze vol goede moed dagelijks met een kine om snel weer haar taak op te kunnen nemen. Maar enkele dagen later maakte Hannie weer een crisis door en stelden de dokters een ultimatum: de drukte van het weeshuis is te veel voor haar en daarom moet ze minstens een maand buiten het weeshuis gaan "bekomen". Dat is ondertussen geregeld en Hannie gaat tijdelijk naar een hersteloord in Matadi.


Gezondheidscentrum en polikliniek


Omdat iedereen nu gefocust is op het herstel van Hannie, werd de opening van het “voorlopig” gezondheidscentrum dat we in CREROEA bouwen en die voorzien was voor 15 april, met enkele weken uitgesteld. Père Antoine blijft ondanks alles optimistisch en hoopt eind deze maand toch van start te kunnen gaan.


Ook de bouw van de polikliniek/materniteit ligt (even) stil. De belangrijkste reden hiervoor is dat we even door onze financiële reserves zijn. Het containeravontuur heeft uiteindelijk bijna zesmaal (!) meer gekost dan ons was beloofd en de enige troost die we daarbij hebben is dat het vele noodzakelijke materiaal dan toch ter plaatste is geraakt. Maar nu eist de Congolese overheid plots ook nog geld voor een "uitbatingsvergunning"...


Omdat we niet willen dat de kinderen van dit alles het slachtoffer worden, staat al wat niet direct met hun opleiding te maken heeft, nu even op hold. De schoolkosten voor het derde trimester en de kosten van het staatsexeman voor de laatstejaars werden ondertussen uiteraard al wel betaald !

Congo, waar dromen

werkelijkheid worden

 

Iedereen  zondag 31 januari welkom op filmpremière   


2016-01


Het filmverslag van ons meest recente bezoek aan Congo is klaar en gaat zondag 31 januari in première. De beelden zullen je ongetwijfeld raken, recht in je hart zonder omwegen. Een mooie soundtrack  en de nodige humor maken van de film een pareltje.  Kom (gratis) een kijkje nemen en overtuig jezelf.


Eén ding staat vast: de Congolezen bruisen van optimisme en wilskracht en zij beschikken over het broodnodige potentieel om hun land een nieuwe wending te geven. Want Congo is niet alleen honger, ziektes en oorlog. Congo is ook sociaal engagement van moedige Congolezen die in moeilijke omstandigheden een spectaculaire vooruitgang realiseren. Met de financiële en morele steun van Zaba Kina vzw bouwen zij zelf aan hun toekomst.


Na de film is er een receptie met een hapje en een drankje. Die wordt je aangeboden door SIBELCO.   Poppy Flower verzorgt een live optreden: jonge Kempische muzikanten met een heel eigen, unieke sound en repertoire. Soms melancholisch, dan weer heel vrolijk, pure emotie! En als extraatje ben je getuige van de opening van de tentoonstelling met foto's  van Stef De Belder met als thema “Nicaragua”: 30 jaar stedenband gemeente Mol/Santa Tomas en inleefreis Molse jongeren in 2015".


PRAKTISCH

 • Zondag 31 januari 2016 om 10 uur  in 't Kristallijn, Blauwe Keidreef 3, Mol.
 • Verwelkoming: Hubert Celen, schepen van Ontwikkelingssamenwerking Mol
 • Maakster film: Nicole Vos, Zaba Kina vzw
 • Uitleg film: Chris Philipsen, Zaba Kina vzw
 • Duurtijd film: 80 minuten

 


De toegang is gratis en iedereen is welkom, maar de plaatsen in 't Kristallijn zijn beperkt. Daarom moet je ons uiterlijk 25 januari 2016  een seintje hebben gegeven  dat je wilt komen via  info@zabakina.be of 0477 97 25 98 of 014 31 84 34. Nu meteen doen dus, want alleen de 150 snelste beslissers zijn zeker van een plaatsje...

2015-12


Michel Mayemba getuigt

over 'leven als heksenkind'

Nu is hij een gediplomeerd advocaat. Maar als kind  moest  Michel Mayemba zich verschuilen in de bossen rond Lukula omdat hij beschuldigd werd van hekserij...


In een zeer openhartig interview schuwt Michel geen heilige huisjes. Zonder schroom vertelt hij   over zijn jeugd. Hoe  zijn ouders vermoord werden door een muitende bende en hoe hij daarna als enig kind vooral negatieve erva-ringen opstapelde, zowel in zijn directe omgeving als met  hulpverleners.

Pas toe hij  na een dagenlange voettocht Boma bereikte en kennismaakte met père Antoine en Hannie  was er plots weer hoop voor Michel. Even toch, want de geschiedenis leek zich te herhalen toen alle steun wegviel. Maar op 7 juni 2007 veranderde alles. "Die datum vergeet ik nooit. 15 witte mensen, duidelijk geëmotioneerd en echt geïnteresseerd in onze problemen, hebben toen urenlang met ons gepraat en sindsdien steunen ze ons." 

"Dat ik vandaag voor de gemeenschap  werk als advocaat, dank ik mede aan hen. Ik kom op voor  straatkinderen,  kwetsbaren, verschoppelingen, mensen zonder middelen van bestaan, net zoals mijn ouders... Dit blijf ik volhouden tot aan mijn dood..."

Klik rechtsboven op het document voor het volledige interview.